Follow
Андрій Кириченко
Андрій Кириченко
Other namesAndrii Kyrychenko
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичний аналіз жорсткості шестикоординатного механізму паралельної структури
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування: збірник наукових праць, 198–207, 2009
282009
Кінематика п’ятикоординатного верстатз паралельною структурою
АМ Кириченко, ОВ Шелепко, СП Сапон
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
142013
Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування
МВ Новіков, ВБ Струтинський, АМ Кириченко
122011
Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування
МВ Новіков, ВБ Струтинський, АМ Кириченко
122011
Приведення до зони обробки жорсткості та податливості обладнання з механізмами паралельної структури
АМ Кириченко
Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування: збірник наукових праць, 205-210, 2010
122010
Показники жорсткості верстатного обладнання з паралельною кінематикою
АМ Кириченко
КНТУ, 2009
102009
Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками
АМ Кириченко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 256-262, 2010
92010
Розробка верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК i результати його дослiдницького застосування
М Новiков, В Струтинський, А Кириченко
Машинознавство, 3, 2011
72011
Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
ЛНТУ, 2011
72011
Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
Технологічні комплекси, 62-67, 2011
72011
Оцінка деформативності ланок змінної довжини обладнання з паралельною кінематикою
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
Наукові нотатки. – Луцьк: Луцький державний технічний університет, 357-362, 2009
72009
Моделювання жорсткості верстата-гексапода
АМ Кириченко
72008
Експериментальное иследование жесткости шарниров рабочего органа многокоординатного станка параллельной структуры «Пентапод»
АН Кириченко, ОВ Шелепко
Вестник Херсонского национального технического университета, 31-35, 2015
62015
Особливі положення плоских механізмів паралельної структури
АМ Кириченко, СМ Заїка
62010
Вплив діапазону кутів повороту шарнірних опор на об’єм робочого простору верстата-гексапода
АМ Кириченко
52011
Геометрична побудова робочого простору обладнання з механізмами паралельної структури
АМ Кириченко, ВБ Струтинський
Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в с/г виробництві, галузеве …, 2011
52011
Просторова жорсткість обладнання з паралельною кінематикою
АМ Кириченко, ВБ Струтинський
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 88-97, 2010
52010
Просторова жорсткість верстата з механізмом паралельної структури "пентапод"
АМ Кириченко, ОВ Шелепко, МІ Черновол
42012
Особливості кінематики гексапода з карданними опорами та гвинтовими приводами ланок
АМ Кириченко
Вісник Тернопільського національного технічного університету. 16 (2), 83-88, 2011
42011
Математичний апарат векторів шостого порядку для розрахунків жорсткості просторових механізмів паралельної структури
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
Вісник Сумського державного університету. Серія: Технічні науки, 142-154, 2010
42010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20