Андрій Кириченко (Andrii Kyrychenko)
Андрій Кириченко (Andrii Kyrychenko)
ЦНТУ, декан механіко-технологічного факультету
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
TitleCited byYear
Теоретичний аналіз жорсткості шестикоординатного механізму паралельної структури
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування: збірник наукових праць, 198–207, 2009
272009
Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування
М Новіков, В Струтинський, А Кириченко
Машинознавство, 3-10, 2011
172011
Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування
М Новіков, В Струтинський, А Кириченко
Машинознавство, 3-10, 2011
172011
Приведення до зони обробки жорсткості та податливості обладнання з механізмами паралельної структури
АМ Кириченко
Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування: збірник наукових праць, 205-210, 2010
102010
Кінематика п’ятикоординатного верстата з паралельною структурою
АМ Кириченко
Вісник ЧДТУ. Серія ТН.–Чернігів, 3, 2013
92013
Кінематика п’ятикоординатного верстата з паралельною структурою
АМ Кириченко, ОВ Шелепко
92013
Показники жорсткості верстатного обладнання з паралельною кінематикою
АМ Кириченко
КНТУ, 2009
92009
Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками
АМ Кириченко
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 256-262, 2010
82010
Моделювання жорсткості верстата-гексапода
АМ Кириченко
82008
Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
ЛНТУ, 2011
52011
Геометрична побудова робочого простору обладнання з механізмами паралельної структури
АМ Кириченко, ВБ Струтинський
Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в с/г виробництві, галузеве …, 2011
52011
Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
Технологічні комплекси, 62-67, 2011
52011
Особливі положення плоских механізмів паралельної структури
АМ Кириченко, СМ Заїка
52010
Оцінка деформативності ланок змінної довжини обладнання з паралельною кінематикою
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
Наукові нотатки. – Луцьк: Луцький державний технічний університет, 357-362, 2009
52009
Експериментальне дослідження жорсткості шарнірів робочого органа багатокоординатного верстата паралельної структури пентапод
АМ Кириченко, ОВ Шелепко
Вісник Херсонського національного технічного університету, 31-35, 2015
42015
Просторова жорсткість обладнання з паралельною кінематикою
АМ Кириченко, ВБ Струтинський
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 88-97, 2010
42010
Дослідження кінематики трьохкоординатного верстата з комбінованою структурою
АМ Кириченко, СМ Заїка, ЛВ Ленченко
42008
Визначення приведеного коефіцієнту тертя для кільцевих та трубчатих спрямовувачів нитки трикотажних машин
ВЮ Щербань, НІ Мурза, АМ Кириченко, МІ Шолудько
Вісник Хмельницького національного університету, 2017
32017
Наукові основи створення мехатронних систем просторового переміщення шпинделя багатокоординатних верстатів
АМ Кириченко
32012
Просторова жорсткість верстата з механізмом паралельної структури "пентапод"
АМ Кириченко, ОВ Шелепко, МІ Черновол
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20