Дмитро Сизонов | Dmytro Syzonov
Дмитро Сизонов | Dmytro Syzonov
доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка | Taras Shevchenko National
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медіалінгвістика. Словник термінів і понять
ЛІ Шевченко, ДВ Дергач, ДЮ Сизонов
282014
Медiалiнгвiстика: словник термiнiв i понять/За ред. ЛI Шевченко
ЛI Шевченко, ДВ Дергач, ДЮ Сизонов
122013
Медична термінологія в українських ЗМІ: словник
ДЮ Сизонов
К.: ВПЦ “Київський університет, 2012
82012
Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі
Д Сизонов
Studia linguistica, 389-392, 2013
72013
Медiалiнгвiстика: словник термiнiв i понять
ЛI Шевченко, ДВ Дергач, ДЮ Сизонов
62014
Medialinguistics: dictionary of terms and concepts
LI Shevchenko, DV Derhach, DY Syzonov
К: PPC Kyiv university, 2014
62014
Лінгвопрагматичний потенціал української медичної термінології у ЗМІ
ДЮ Сизонов
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова»/ДЮ Сизонов.–К …, 2012
62012
Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа
ЛІ Шевченко, ДЮ Сизонов
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 76-85, 2017
52017
Современная медийная фразеология в украинских СМИ: стилистический анализ
ДЮ Сизонов
Медиалингвистика, 97-107, 2015
52015
Medialingvistyka: slovnyk terminiv i ponjat [Medialinguistics: glossary of terms and concepts]
L Shevchenko, D Syzonov, D Dergach
K.: VPTs “Kyivskyi universytet”[In Ukrainian], 2014
52014
Медична термінологія в мас-медіа: стилістичний потенціал: Монографія
ДЮ Сизонов
К.: ВПЦ «Київський університет, 2012
52012
Medialinhvistyka: slovnyk terminiv i ponyatʹ./za red
L Shevchenko, D Derhach, D Syzonov
LI Shevchenko. Vyd, 0
5
Media phraseology and the dynamics of the Ukrainian language: The psycholinguistic and stylistic paradoxes
D Syzonov
Psycholinguistics 24 (2), 277-291, 2018
42018
Медична термiнологiя в українських ЗМI: словник/За ред. ЛI Шевченко
ДЮ Сизонов
42012
Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства
ДЮ Сизонов
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 79-86, 2012
42012
Функціонально-стильові параметри медичної термінології
Д Сизонов
Лінгвістичні студії, 312-317, 2011
42011
До питання основних характеристик терміна
ДЮ Сизонов
Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах):[Науково …, 2010
42010
Novi slova ta frazeologizmy v ukrainskyh masmedia [New words and phraseologisms/idioms in the Ukrainian mass media]: dictionary
L Shevchenko, D Syzonov
Kyiv, Ukraine: Kyivskyj universytet [in Ukrainian], 2017
32017
Phraseology in modern advertising text: mediаlinguistic aspect [Frazeologizmy v suchasnomu reklamnomu teksti: medialingvistychnyj analiz]
DY Syzonov
Aktualni problemy ukrainskoi linvgistyky: teorija i praktyka.–K, 32-40, 2016
32016
Об основных коллизиях медиалингвистики
ЭГ Шестакова
2015 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ № 1 (6), 122, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20