Заставецький Тарас Богданович
Заставецький Тарас Богданович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства:[монографія]
ТБ Заставецький
Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 127, 2005
232005
Туризм як одна з пріоритетних галузей розвитку депресивного аграрного регіону
Т Заставецький
Туризм сільський зелений, 15-19, 2007
132007
Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства
ІД Ілляш, Д Ткач
Тернопіль: Астон, 2013
112013
Похмурий туризм як Вiдображення трагiчних подiй у iсториi та культури народiв
ТБ Заставецький, ЛБ Заставецька
Рекреацiйна географiя i туризм. Науковi записки. Тернопiль, 101, 2011
52011
Фрагмент монографії Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства
Т Заставецький
Тернопіль, 2005
52005
Проблеми зайнятості населення у малих міських поселеннях агропромислових регіонів
Д Ткач, Т Заставецький
Регіональні проблеми зайнятості і ринку праці: Матер. Всеукраїнської наук…, 2004
42004
The reform of administrative division in Ukraine: Problems of territorial communities’ formation in the Polish-Ukrainian borderland
A Kuczabski, L Zastavetska, T Zastavetskyy
Journal of Geography, Politics and Society 7 (2), 87-97, 2017
32017
Похмурий туризм як відображення трагічних подій у історії та культурі народів
ТБ Заставецький
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2011
32011
Формування та розвиток міських поселень Поділля
ДВ Ткач
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: збір…, 1998
31998
Стадійність розвитку урбанізаційного процесу в Україні
Т Заставецький
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
22014
Сучасна геопросторова організація обласних систем розселення України
ЛБ Заставецька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
22013
Основні риси сучасних урбанізаційних проце сів у агропромислових регіонах України
ТБ Заставецький
Наукові записки Терно пільського державного педагогічного університету…, 2001
22001
Географія населення України. Бібліографічний покажчик: Навч. посіб
БІ Заставецький, ТБ Заставецький
Т.: Б, 0
2
Краєзнавче дослідження етнічної географії адміністративного району
ТБ Заставецький
Матеріали І Міжнар. семінару з теорії і практики регіонального географічного…, 0
2
Current State and Prospects of Dark Tourism Flows Organization in Ukraine
O Bordun, R Komar
Current Issues of Tourism Research 4 (2), 4-12, 2015
12015
Брендинг поселень як складова маркетингу територій
І Ілляш
Економічна думка, 2015
12015
Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України
ЛВ Заставецька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2013
12013
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК АКТИВАТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ЛБ Заставецька, ТБ Заставецький
Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Регіональний…, 2019
2019
Історико-суспільні аспекти урбанізаційного процесу в Україні
Л Заставецька, Т Заставецький, К Дударчук, С Філюк, Н Смочко
Науковий вісник Чернівецького університету. Історія, 37-45, 2018
2018
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УРБАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
ЛБ Заставецька, ТБ Заставецький
СТРАТЕГІЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, 291, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20