Захаркін О.О., Захаркин А.А., Zakharkin O.O., Zakharkin Oleksiy Oleksandrovych, Захаркін Олексій
Захаркін О.О., Захаркин А.А., Zakharkin O.O., Zakharkin Oleksiy Oleksandrovych, Захаркін Олексій
доцент кафедри фінансів і кредиту, Сумський державний університет
Verified email at finance.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна діяльність підприємства: теоретичний аспект
ОО Захаркін
Проблеми економіки, 274-280, 2013
26*2013
Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства
ОО Захаркін
ВНЗ «Національна академія управління», 2014
20*2014
Шляхи оптимізації споживчого кредитування в Україні в умовах фінансово-економічної кризи
OO Захаркін, TC Мякота
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
182010
Еколого-економічна оцінка технологічних рішень в машинобудуванні
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2003
15*2003
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2015
142015
Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інноваційної діяльності
ОО Захаркін
ЖДТУ, 2014
132014
Enterprise’s innovation development strategy substantiation and its aims
O Zakharkin, L Zakharkina
Економічний часопис-ХХІ, 76-79, 2014
122014
A comparative analysis of stock market volatility depending on investment time horizon
OO Zakharkin, LS Zakharkina, NA Antoniuk
Institute of Society Transformation, 2017
112017
Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств
ОО Захаркін
Сумський державний університет, 2014
112014
Оцінка ризикостійкості підприємства при управлінні його інноваційним розвитком
ОО Захаркін
ПДАБА, 2015
72015
Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством
ОО Захаркін
Бізнес Інформ, 208-214, 2014
72014
The role of innovations in the accretion to the value of Ukrainian enterprises
OO Zakharkin
Marketing and Innovation Management 3, 90-101, 2014
52014
Оцінка інноваційного потенціалу підприємств у контексті інноваційного розвитку регіонів
ОО Захаркін, МО Харченко, АЛ Івахнова
Сумський державний університет, 2012
52012
Оцінка еколого-економічного рівня машинобудівних технологій
ОО Захаркін
Вісник Сумського державного університету, 69-77, 2002
52002
Analysis of the innovative development directions for industrial enterprises
OO ZAKHARKIN, IV BASANTSOV, IO MYROSHNYCHENKO
Revista ESPACIOS 40 (27), 2019
42019
Public-private partnership as an effective tool in R&D activity
O Zakharkin, I Basantsov, V Shcherbachenko
Proceedings of the 33rd International Business Information Management …, 2019
42019
Stakeholder approach to the value–based management of the enterprise innovation activity
OO Zakharkin, LS Zakharkina
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 133-139, 2017
42017
Оцінка впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати
ОО Захаркін, МВ Костель, ЛС Захаркіна
ВНЗ" Національна академія управління", 2015
4*2015
Соціально-відповідальне інноваційне інвестування на основі стейкхолдерського підходу
ОО Захаркін
Херсонський державний університет, 2015
42015
Удосконалення науково-практичних підходів до формування дохідної частини місцевих бюджетів
ОО Захаркін
Сумський державний університет, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20