Ю.М. Галустян
Ю.М. Галустян
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Verified email at ief.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості
ЮМ Галустян, ВП Новицька
Український соціум, 3, 2004
212004
Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства
ОО Яременко, ОВ Вакуленко, ЮМ Галустян
К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український Інститут …, 2004
172004
Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку
ОВ Безпалько, ЮМ Галустян, АВ Гулевська-Черниш
К.: Книга плюс, 2008
102008
Формування здорового способу життя молодi: стратегiя розвитку українського суспiльства:[у 2 ч.] та iн
ОО Яременко, ОВ Вакуленко, ЮМ Галустян
102005
Соціально відповідальний бізнес в Україні: поняття та основні чинники
ОМ Балакірєва, ЮМ Галустян
Український соціум, 100-102, 2007
92007
Секс-бізнес в Україні: спроба соціального аналізу
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, ЮМ Галустян, ОГ Горбунова
Балакірєва ОМ, Бондар ТВ, Галустян ЮМ [та ін.]–К.: Український ін-т …, 2001
82001
Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями удосконалення
ЮМ Галустян, Г Герасименко, О Макарова
Проект «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні»: Київ, 2009
72009
Функціонування національного механізму реалізації гендерної політики: Аналітичний звіт за результатами проведення інтерв’ю з експертами у галузі гендерної політики [Електронний …
ЮМ Галустян
Режим доступу: http://mlsp. kmu. gov. ua/labour/control/uk/publish/category, 2014
42014
Торгівля людьми як соціальна проблема сучасності: погляд експертів
ЮМ Галустян
Співробітництво держав та громадськості з питань протидії торгівлі людьми …, 2009
42009
Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному суспільстві
ЮМ Галустян
Український соціум, 4, 2002
42002
Залученість жінок у політику: країни ЄС і Україна
Т Марценюк
32016
Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні
ЮМ Галустян
Вісник Хмельницького національного універсистету, 239-242, 2009
32009
Формування сексуальної культури молоді
ОМ Балакірєва, ЮМ Галустян, ОЯ Корегін, ВП Новицька, ІВ Цисар, ...
К.: Держ. Ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. Ін-т соціальних досліджень, 80-83, 2004
32004
АВ ГулевськаьЧерниш та ін
ЮМ Галустян
За заг. ред. АВ ГулевськоїьЧерниш, 0
3
Соціальний діалог як інструмент гуманізації ринку праці та соціально-трудових відносин
ЮМ Галустян, ЮМ Галустян
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Концептуальні засади формування здорового способу життя: історія, досвід, практика
НІ Коцур
Лукашевич ОМ, 2012
22012
Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ
Ю Маслова
Науковий вісник.–Чернівці: Видавництво Чернівецького університету, 475-477, 2009
22009
Уразливість дітей щодо комерційної сексуальної експлуатації в Україні: Ситуаційний аналіз
ЮМ Галустян, ВП Новицька, ЖВ Петрочко
ВПетрочко, 2003
22003
Психологічні ризики трудової міграції
АЛ Ковальчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
12012
Сім’я в умовах становлення незалежної України (1991–2004 роки): Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 р.
ТФ Алексеєнко
К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20