Ю.М. Галустян
Ю.М. Галустян
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості
ЮМ Галустян, ВП Новицька
Український соціум, 3, 2004
212004
Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства
ОО Яременко, ОВ Вакуленко, ЮМ Галустян
К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український Інститут …, 2004
172004
Благодійні інституції України: сучасний стан та перспективи розвитку
ОВ Безпалько, ЮМ Галустян, АВ Гулевська-Черниш
К.: Книга плюс, 2008
102008
Формування здорового способу життя молодi: стратегiя розвитку українського суспiльства:[у 2 ч.] та iн
ОО Яременко, ОВ Вакуленко, ЮМ Галустян
102005
Соціально відповідальний бізнес в Україні: поняття та основні чинники
ОМ Балакірєва, ЮМ Галустян
Український соціум, 100-102, 2007
92007
Секс-бізнес в Україні: спроба соціального аналізу
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, ЮМ Галустян, ОГ Горбунова
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001
82001
Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрямки удосконалення
ЮМ Галустян, Г Герасименко, О Макарова
Проект «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні»: Київ, 2009
62009
Залученість жінок у політику: країни ЄС і Україна
Т Марценюк
52016
Торгівля людьми як соціальна проблема сучасності: погляд експертів
ЮМ Галустян
Співробітництво держав та громадськості з питань протидії торгівлі людьми …, 2009
52009
Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному суспільстві
ЮМ Галустян
Український соціум, 4, 2002
42002
Функціонування національного механізму реалізації гендерної політики: Аналітичний звіт за результатами проведення інтерв’ю з експертами у галузі гендерної політики [Електронний …
ЮМ Галустян
Режим доступу: http://mlsp. kmu. gov. ua/labour/control/uk/publish/category, 2014
32014
Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні
ЮМ Галустян
Вісник Хмельницького національного університету, 239-242, 2009
32009
Гендерний аспект реклами на сторінках друкованих ЗМІ
Ю Маслова
Науковий вісник.–Чернівці: Видавництво Чернівецького університету, 475-477, 2009
32009
Формування сексуальної культури молоді
ОМ Балакірєва, ЮМ Галустян, ОЯ Корегін, ВП Новицька, ІВ Цисар, ...
К.: Держ. Ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. Ін-т соціальних досліджень, 80-83, 2004
32004
Соціальний діалог як інструмент гуманізації ринку праці та соціально-трудових відносин
ЮМ Галустян, ЮМ Галустян
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Концептуальні засади формування здорового способу життя: історія, досвід, практика
НІ Коцур
Лукашевич ОМ, 2012
22012
Уразливість дітей щодо комерційної сексуальної експлуатації в Україні: Ситуаційний аналіз
ЮМ Галустян, ВП Новицька, ЖВ Петрочко
К, 2003
22003
АВ ГулевськаьЧерниш та ін
ЮМ Галустян
За заг. ред. АВ ГулевськоїьЧерниш, 0
2
Психологічні ризики трудової міграції
АЛ Ковальчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
12012
Сім’я в умовах становлення незалежної України (1991–2004 роки): Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 р.
ТФ Алексеєнко
К.: Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2006
12006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20