Подписаться
Плєшакова Наталія Анатоліївна / Plieshakova Nataliia / Плешакова Наталия
Плєшакова Наталія Анатоліївна / Plieshakova Nataliia / Плешакова Наталия
КНУ імені Тараса Шевченка/ Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics/ КНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Світовий досвід антикризового регулювання в зарубіжних країнах
НА Плєшакова
Ефективна економіка, 2015
72015
Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України
НА Плєшакова, ПА Мороз
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
62012
Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України
Н Плєшакова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
42013
Взаємодія механізмів грошово-кредитної політики в забезпеченні фінансової стабільності України
НА Плешакова, ПА Мороз
НА Плешакова, ПА Мороз [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://www …, 0
3
Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України
НА Плєшакова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
22014
Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні
МО Кнір, НА Плєшакова, ОА Плєшакова, ЯВ Криворучко
Бізнес Інформ, 70-75, 2019
12019
Економічна сутність та роль бюджетної безпеки держави: вітчизняний і зарубіжний досвід
НА Плєшакова, ТМ Гриб
Бізнес Інформ, С. 362–366, 2019
12019
ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА Плєшакова, ОБ Яфінович, ОА Плєшакова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ …, 2020
2020
Опыт управления внешним государственным долгом в зарубежных странах и перспективы его имплементации в Украине
МА Книр, НА Плешакова, ЕА Плешакова, ЯВ Криворучко
Бизнес Информ, 70-75, 2019
2019
Фінансово-економічна грамотність: підручник: Ч. І: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України
ОБ Жихор, ОВ Димченко, НІ Верхоглядова, ОП Кириленко, ІО Лютий, ...
Видавничий дім «Кондор», 2017
2017
Фінанси
та ін. І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій
2017
Ретроспективний огляд досвіду забезпечення фінансової стабільності в зарубіжних країнах
Н Плєшакова
Тернопіль, Вектор, 2015
2015
Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації
НА Плєшакова
Формування ринкових відносин в Україні, 30-34, 2015
2015
Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України
НА Плєшакова
Бізнес Інформ, 158-162, 2015
2015
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ УКРАИНЫ
Н Плєшакова
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
2014
State financial stability supporting continuous innovative development
N Drozd, N Pleshakova
Perspectives of Innovations, Economics and Business 13 (2), 5-12, 2013
2013
Показатели Безопасности Денежно-Кредитного Сектора Как Составляющей Финансовой Безопасности Украины
Н Плєшакова
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
2013
БЕЗПЕКА ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО СЕКТОРА ЯК ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
НА Плєшакова, ОА Плєшакова
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 85, 2012
2012
Оптимізації структури капіталу акціонерного товариства як умова стабільності його фінансового розвитку
ОА Плєшакова, НА Плєшакова
Економіка та держава, 68-70, 2012
2012
АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НЮ Бубновська, НА Плєшакова
Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20