Людмила Мороз
Людмила Мороз
доцент кафедри логопедії СумДПУ імені А.С. Макаренка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Формування готовності викладачів до виховної роботи зі студентською молоддю у методичній діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
ЛВ Мороз
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2008
52008
Дослідження стану постави дітей шкільного віку, які займаються спортивними бальними танцями
ОЯ Гараніна, ЛВ Мороз, ОО Єжова
Граніна ОЯ, Мороз ЛВ, Єжова ОО//Педагогіка, психологія та методико …, 2004
42004
Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебральним паралічем засобами нетрадиційних технологій навчання
ЛВ Мороз, ЛВ Мороз
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2007
32007
Аналіз сучасної системи соціально-корекційної роботи серед дітей з наслідками церебрального параліча
ЛВ Мороз
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
22006
Особливості життєдіяльності молодших школярів з порушенням постави в сучасних умовах
ЛВ Мороз, НМ Скачедуб
12009
Застосування нетрадиційних засобів розвитку рухової активності молодших школярів з церебральним паралічем
ЛВ Мороз
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND …, 1999
11999
Наочне моделювання як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення
ЛВ Мороз, МІ Бойко
ФОП Цьома СП, 2019
2019
Розвиток звʼязного мовлення у старших дошкільників із розумовою відсталістю
ЛВ Мороз, КМ Мартьянова
ФОП Цьома СП, 2019
2019
Логопедичний супровід дітей в умовах інклюзивно-ресурсного центру
ЛВ Мороз, КС Грищенко
ФОП Цьома СП, 2019
2019
Особливості корекційно-логопедичної роботи серед дітей із розладами аутистичного спектру
ЛВ Мороз, ВА Копаниця
ФОП Цьома СП, 2019
2019
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ПСИХОЛОГА
ЛВ Мороз
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 265, 2019
2019
Стан дрібної моторики в дітей старшого дошкільного віку зі стертою формою дизартрії
ЛВ Мороз
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Дослідження проблеми розвитку мовлення в дошкільників із вадами слуху в умовах сімейного виховання
ЛВ Мороз, АБ Рудих
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Нормативно-правове забезпечення освіти дітей із порушеннями психофізичного розвитку в Україні
ЛВ Мороз, ЛВ Колибіна
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Психолого-педагогічні рекомендації батькам, що виховують дитину з вадами слуху
ЛВ Мороз, АБ Рудих, ЛВ Мороз, АБ Рудых
БДПУ, 2018
2018
Opганiзацiйнo-змiстoвний аспект пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчителя закладу загальнoї сеpедньoї oсвiти з iнклюзивнoю фopмoю навчання
ЛВ Мороз
2018
До питання гуманістичного напряму фахової підготовки вчителів-логопедів
ЛВ Мороз
2018
Поширеність мовленнєвих порушень серед дитячого населення у м. Суми та Сумській області
ЛВ Мороз, НВ Скворча
ФОП Цьома СП, 2017
2017
Застосування засобів рефлексотерапії у корекційно-логопедичній роботі при стертій дизартрії
ЛВ Мороз
Медобои-2006, 2017
2017
Динаміка стану артикуляційної та мімічної моторики у дошкільників зі стертою формою дизартрії протягом корекційно-логопедичної роботи
ЛВ Мороз, ЯВ Мимоход
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20