Валерій Геєць / V Heyets
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)Шляхом Європейської інтеграції
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1295*2004
Інноваційні перспективи України
ВМ Геєць, ВП Семиноженко
Харків: Константа 272, 2006
1150*2006
Концепція економічної безпеки України
ВМ Геєць
К.: Логос, 55, 1999
1122*1999
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць
К.: Фенікс, 2003
995*2003
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку
ВМ Геєць
НАН України 864, 2009
641*2009
Інноваційна стратегія українських реформ
АС Гальчинський, ВМ Геєць, АК Кінах, ВП Семиноженко
К.: Знання України 326, 54, 2002
556*2002
Економічна енциклопедія
СВ Мочерний
К.: Видавничий центр Академія 864, 2000
4522000
Інноваційна Україна 2020 : Національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця
ВМ Геєць, та ін.
440*2015
Нестабільність та економічне зростання
ВМ Геєць
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2000
382*2000
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ХНЕУ, 2006
343*2006
Характер перехідних процесів до економіки знань
В Геєць
Економіка України, 4-14, 2004
297*2004
Післязавтра
В Геєць
Контракти, 2007
292*2007
Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя)
ІІ Лукінов, ВМ Геєць
К.: Ін-т екон. НАН України, 1997
2821997
Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи
ВМ Геєць
К.: Логос, 1999
231*1999
Структурні зміни та економічний розвиток України / за ред. ЛВ Шинкарук
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2011
214*2011
Україна: наука та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: Оранта, 57, 1997
2021997
Україна: реалії та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: ОП НДУБВ, 34, 1997
200*1997
Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи
В Геєць
Економіка України, 5-23, 2009
188*2009
Economic Encyclopedia
SV Mochernyi
Kyiv: Academy, 2000
175*2000
Іноземний капітал у банківській системі України
ВМ Геєць
Дзеркало тижня. Режим доступу: http://www. dt. ua/2000/2040/53895, 2006
168*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20