Follow
Валерій Геєць / V Heyets
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)Шляхом Європейської інтеграції
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1502*2004
Концепція економічної безпеки України
ВМ Геєць
К.: Логос, 55, 1999
1365*1999
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць
К.: Фенікс, 2003
1115*2003
Інноваційна Україна 2020 : Національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця
ВМ Геєць, та ін.
779*2015
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку
ВМ Геєць
НАН України 864, 2009
731*2009
Інноваційна стратегія українських реформ
АС Гальчинський, ВМ Геєць, АК Кінах, ВП Семиноженко
К.: Знання України 326, 54, 2002
696*2002
Економічна енциклопедія
СВ Мочерний
К.: Видавничий центр Академія 864, 2000
6262000
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ХНЕУ, 2006
467*2006
Нестабільність та економічне зростання
ВМ Геєць
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2000
431*2000
Післязавтра
В Геєць
Контракти, 2007
386*2007
Характер перехідних процесів до економіки знань
В Геєць
Економіка України, 4-14, 2004
340*2004
Economic Encyclopedia
SV Mochernyi
Kyiv: Academy, 2000
313*2000
Про Стратегію сталого розвитку Україна–2020
УП України
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon5. rada. gov. ua/laws/show/5, 2015
2952015
Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя)
ІІ Лукінов, ВМ Геєць
К.: Ін-т екон. НАН України, 1997
2921997
Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: In three volumes], vol. 1
SV Mochernyj
Vydavnychij tsentr" Akademiia", Kyiv, Ukraine, 2000
269*2000
Структурні зміни та економічний розвиток України / за ред. ЛВ Шинкарук
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2011
264*2011
Інноваційні перспективи України
ВМ Геєць, ВП Семиноженко
Харків: Константа 272, 2006
249*2006
Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи
ВМ Геєць
К.: Логос, 1999
247*1999
Україна: наука та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: Оранта, 57, 1997
2431997
Україна: реалії та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: ОП НДУБВ, 34, 1997
241*1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20