Валерій Геєць / V Heyets
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом Європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1264*2004
Інноваційні перспективи України
ВМ Геєць, ВП Семиноженко
Харків: Константа 272, 2006
1081*2006
Концепція економічної безпеки України
ВМ Геєць
К.: Логос, 55, 1999
1074*1999
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць
К.: Фенікс, 2003
988*2003
Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення : науково-аналіт. доп. / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця
К.: 1н-т екон. та про-гнозув, 2009
726*2009
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку
ВМ Геєць
НАН України 864, 2009
603*2009
Інноваційна стратегія українських реформ
АС Гальчинський, ВМ Геєць, АК Кінах, ВП Семиноженко
К.: Знання України 326, 54, 2002
527*2002
Економічна енциклопедія
СВ Мочерний
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
4192000
Нестабільність та економічне зростання
ВМ Геєць
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2000
367*2000
Інноваційна Україна 2020 : Національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця
ВМ Геєць, та ін.
355*2015
Характер перехідних процесів до економіки знань
В Геєць
Економіка України, 4-14, 2004
285*2004
Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя)
ІІ Лукінов, ВМ Геєць
К.: Ін-т екон. НАН України, 1997
2761997
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ХНЕУ, 2006
266*2006
Післязавтра
В Геєць
Контракти, 2007
253*2007
Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи
ВМ Геєць
К.: Логос, 1999
235*1999
Структурні зміни та економічний розвиток України / за ред. ЛВ Шинкарук
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2011
199*2011
Україна: наука та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: Оранта, 57, 1997
1861997
Україна: реалії та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: ОП НДУБВ, 34, 1997
184*1997
Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи
В Геєць
Економіка України, 5-23, 2009
182*2009
Economic Encyclopedia
SV Mochernyi
Kyiv: Academy, 2000
169*2000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20