Валерій Геєць / V Heyets
Валерій Геєць / V Heyets
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом Європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1331*2004
Концепція економічної безпеки України
ВМ Геєць
К.: Логос, 55, 1999
1200*1999
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць
К.: Фенікс, 2003
1052*2003
Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку
ВМ Геєць
НАН України 864, 2009
654*2009
Інноваційна стратегія українських реформ
АС Гальчинський, ВМ Геєць, АК Кінах, ВП Семиноженко
К.: Знання України 326, 54, 2002
593*2002
Інноваційна Україна 2020 : Національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця
ВМ Геєць, та ін.
528*2015
Економічна енциклопедія
СВ Мочерний
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
4792000
Нестабільність та економічне зростання
ВМ Геєць
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2000
399*2000
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
Х.: ХНЕУ, 2006
393*2006
Післязавтра
В Геєць
Контракти, 2007
329*2007
Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя)
ІІ Лукінов, ВМ Геєць
К.: Ін-т екон. НАН України, 1997
3101997
Характер перехідних процесів до економіки знань
В Геєць
Економіка України, 4-14, 2004
297*2004
Інноваційні перспективи України
ВМ Геєць, ВП Семиноженко
Харків: Константа 272, 2006
265*2006
Economic Encyclopedia
SV Mochernyi
Kyiv: Academy, 2000
235*2000
Трансформація моделі економіки України: ідеологія, протиріччя, перспективи
ВМ Геєць
К.: Логос, 1999
235*1999
Структурні зміни та економічний розвиток України / за ред. ЛВ Шинкарук
ВМ Геєць, ЛВ Шинкарук, ТІ Артьомова, та ін.
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2011
234*2011
Україна: наука та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: Оранта, 57, 1997
2101997
Україна: реалії та інноваційний розвиток
А Гальчинський, В Геєць, В Семиноженко
К.: ОП НДУБВ, 34, 1997
208*1997
Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh [Economic Encyclopedia: In three volumes], vol. 1
SV Mochernyj
Vydavnychij tsentr" Akademiia", Kyiv, Ukraine, 2000
198*2000
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування : підручник
ВМ Геєць, ТС Клебанова, ОІ Черняк, ВВ Іванов, НА Дубровіна, ...
Харків: ВД" ІНЖЕК, 2005
187*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20