Підписатись
Володимир Петегирич / Volodymyr Petehyrych / ВМ Петегирич / Wolodymyr Petehyrycz
Володимир Петегирич / Volodymyr Petehyrych / ВМ Петегирич / Wolodymyr Petehyrycz
Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, відділ археології
Підтверджена електронна адреса в inst-ukr.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowieczne ekumeny
S Czopek, K Trybała-Zawiślak, N Wojcieszczuk, O Osaulczuk, D Bobak, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
142018
Поселенські структури V/VI–Xст. Верхньої Надбужанщини як підоснова формування Белзької та Червенської земель
В Петегирич
МДАПВ, Вип 11, 101-120, 2007
102007
Пам’ятки навали золотоординців на Галицьку землю
ВМ Петегирич
Археологія.–1983.–Вип 42, 47-51, 1983
81983
Доля археологічної колекції музею НТШ
В Петегирич
Бібліотека НТШ: книги і люді.–Львів, 59-67, 1996
71996
Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza
S Czopek, D Pawliw, W Petehyrycz, J Machnik, W Pasterkiewicz, J Rogóż, ...
Polska Akademia Umiejętności, 2016
62016
Писемна культура елiти та “мовчазної бiльшостi” у мiстах Надбужанщини княжої доби
В Петегирич
Матерiали i дослiдження з археологiї Прикарпаття i Волинi. Львïв: Iн-т …, 2010
62010
Початки Белза і Буська та формування їх соціально-топографічної структури в Х–XIV ст
В Петегирич
Галичина та Волинь у добу середньовіччя. Історичні та культурологічні студії …, 2001
62001
Значення Перемишля в утвержденi християнства на пiвденно-захiдних рубежах київської русi в XI–XIII ст
В Петегирич
Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-ruskoslowackie w …, 1996
61996
Скарб срібних виробів княжої доби із Сокаля на Львівщині
Р Багрій, В Петегирич
Studia archeologica. Львів, 42-44, 1993
61993
Из истории экономических и культурных связей Галицко-Волынской Руси
ВМ Петегирич
Славянские древности: этногенез и материальная культура Древней Руси.–Киев …, 1980
61980
Дві рідкісні знахідки княжої доби із Сокаля на Львівщині
В Петегирич
Наукові студії/Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Львів, 254-267, 2011
52011
Археологічні джерела про писемність на південно-західних землях Київської Русі
ВМ Петегирич
Київська Русь: культура, традиції, 39-45, 1982
41982
Археолог Левко Чикаленко (до 110 рiчницi з дня народження)
ВМ Петегирич
Матерiали та дослiдження по археологiï Прикарпаття та Волинi, 26, 1998
31998
Рiдкiсний енколпiон XII столiття iз княжого Галича
Ю Лукомський, В Петегирич
31998
Materiały z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska we wsi Walawa koło Przemyśla
W Petehyrycz, S Tersʹkij
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1997
31997
Город під Золотим Левом. Нотатки археологів
В Петегирич, М Филипчук
Львів: Історичні нариси.–Львів, 24-28, 1996
31996
Знахiдки княжої доби iз с. Устя на Борщiвщинi
В Петегирич, М Сохацький
Лiтопис Борщiвщини. Вип. VIII. Борщiв, 16, 1996
31996
Bełz i Busk: próba rekonstrukcji struktury socjotopograficznej w X-XIV wieku
W Petehyrycz
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 43 (1), 1995
31995
Ярослав Пастернак і українська археологія
В Петегирич, Д Павлів, М Филипчук
Studia archaeologica. Львів, 7, 1993
31993
Ремесло. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды)
В Петегирич
В. Аулих, И. Свешников, В. Цыгылык и др, 1990
31990
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20