Оксана Байєр (Oxana Bayer)
Оксана Байєр (Oxana Bayer)
ДНУ імені Олеся Гончара
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання
ОО Зайва
Харк. нац. ун-т ім. ВН Каразіна, 2006
312006
Життєві кризи особистості: навчальний посібник
ОО Байєр
Видавництво ДНУ, 2012
172012
Юмор как ресурс совладающего поведения
ОА Зайвая
Вісник Харківського університету. Серія психологія, 104-108, 2003
16*2003
Методики, спрямовані на вимірювання почуття гумору: опис, адаптація, перші результати
ОО Зайва
Наукові записки Інституту психології Г. С. Костюка АПН України 2, 99-106, 2005
92005
Методика дослідження стилів гумору (HSQ) та шкала використання гумору як ресурсу стресоподолання (CHS): опис, адаптація, застосування
ОО Байєр, СЮ Скворцов
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія, 91-95, 2005
9*2005
Походження, зміст та форми виявлення гумору як ресурсу психологічного подолання
ЕЛ Носенко, ОО Зайва
Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Педагогіка та психологія …, 2004
82004
Почуття гумору як проміжний етап на шляху вибору адекватної долаючої стратегії
ОА Зайвая
Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України 5 …, 2003
5*2003
Обгрунтування притаманності почуттю гумору потенціалу психологічного подолання
ОО Зайва
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка і психологія 9, 23-29, 2003
52003
Antecedents, contents and forms of humor manifestations as a coping resource
EL Nosenko, OA Zayvaya
ECP12: Conference Abstracts, 199, 2004
32004
Coping with Repression in Soviet Ukraine
O Bayer, I Martyshenko
European Scientific Journal 12 (8), 52-72, 2016
22016
Теоретичні аспекти вивчення понять «автоагресія» та «автоагресивна особистість»
ОО Байєр, ГЛ Познякова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні …, 2016
12016
Особливості емоційної та вольової сфери у розвитку осіб юнацького віку
ВС Шевченко, ОО Байєр
Педагогика, психология и социология: Общая психология, 6-18, 2015
12015
Особливості переживання психологічного благополуччя у пізньому віці
ОО Байєр, ЛВ Сивоконь
Актуальні проблеми психології, 26-34, 2015
12015
Шляхи подолання наслідків соціальних репресій та фактори, що визначають особистісну стійкість
ОО Байєр
Science and Education - Наука и образование, 6-10, 2009
12009
Звукове наповнення реклами як фактор її сприйняття
АС Веретельнікова, ОО Байєр
Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти і виробництва …, 2020
2020
Особливості поведінкової терапії для дітей, які мають синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), у Європі
ОО Байєр, ОО Осітковська
Теорія і практика сучасної психології 1 (1), 129-133, 2020
2020
Вікові та статеві характеристики гумористичної поведінки
ОО Байєр, АС Кузнєцова
Український психолого-педагогічний вісник, 5-9, 2020
2020
Якісна методологія дослідження як перспектива розвитку академічної психології
ОО Байєр, ДЮ Халіпов
Міжнародна науково-практична конференція 13-14 березня 2020 року, Київ, 12-13, 2020
2020
Актуальні проблеми психології сім'ї
ОО Байєр, ОІ Глушко
2020
Обґрунтована теорія як метод роботи з текстом
БО О.
Наративна психологія: теорія, емпірика і практика, 4-7, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20