Андрій Пантелеймоненко, Andrii Panteleimonenko
Андрій Пантелеймоненко, Andrii Panteleimonenko
Полтавська державна аграрна академія, Poltava State Agrarian Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика
АО Пантелеймоненко
ПУЕТ, 2008
1052008
Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти
АО Пантелеймоненко
ПУЕТ, 2006
402006
Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга пол. ХІХ-поч. ХХІ ст.): дис. доктора екон. наук: 08.00. 01/Пантелеймоненко Андрій Олексійович
АО Пантелеймоненко
П, 2009
212009
Західноєвропейські товариства взаємного страхування та страхові кооперативи: сутність організації, зміст діяльності і значення
АО Пантелеймоненко
Вісник Львівської комерційної академії.–Львів: Видавництво Львівської …, 2011
202011
Аналітичний огляд системи кооперативних банків Австрії у контексті світової фінансової кризи
АО Пантелеймоненко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 146-151, 2010
202010
До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки
АО Пантелеймоненко
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2005
162005
Неприбуткова природа кооперативних організацій
АО Пантелеймоненко
Українська кооперація, 2009-2, 2009
142009
Сільськогосподарські товариства України: зародження, основні напрямки діяльності і значення (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
АО Пантелеймоненко
Полтава, 1994
131994
Аграрна кооперацiя в Українi: теорiя i практика
АО Пантелеймоненко
122008
Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій
АО Пантелеймоненко
Актуальні проблеми економіки, 87, 2008
112008
ГЕНЕЗИС І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
АО Пантелеймоненко
https://pusku.academia.edu/AndriiPanteleimonenko, 0
11*
Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України
АО Пантелеймоненко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
92010
Становлення та розвиток житлової кооперації Німеччини
А Пантелеймоненко
зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торгівельно–економічного …, 2011
82011
Основи діяльності кооперативних організацій: зарубіжний та вітчизняний досвід
ВВ Гончаренко, АО Пантелеймоненко
Полтава: ПУЕТ, 2012
72012
Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії
АО Пантелеймоненко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
72011
Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика: Монографія за наук. ред. проф
ІГ Брітченко, АО Пантелеймоненко, СП Прасолова
Брітченка ІГ/–Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010
72010
Перспективи розвитку системи споживчої кооперації України в умовах лібералізації економіки
СГ Бабенко, АО Пантелеймоненко
Вісник Львівської комерційної акадамії: зб. наук. пр.–Сер.: Гуманітарні …, 2010
72010
Cooperatives in IT sector: theoretical and practical aspects
SV Honcharenko V., Panteleimonenko A., Pozhar A.
Periodicals of Engineering and Natural Sciences 7 (No. 2), Pp. 597-607, 2019
32019
Методичні підходи до створення кооперативного кластера
АМ Соколова
Науково-практичний журнал «Економіка Криму».–Сімферополь, 43, 2013
3*2013
Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини
АО Пантелеймоненко, ТІ Грицюк
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії.–Вип 1 (6), 36-45, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20