Андрій Пантелеймоненко, Andrii Panteleimonenko
Андрій Пантелеймоненко, Andrii Panteleimonenko
Полтавський університет економіки і торгівлі, Poltava University of Economics and Trade
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
НазваниеПроцитированоГод
Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика
АО Пантелеймоненко
ПУЕТ, 2008
1032008
Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти
АО Пантелеймоненко
ПУЕТ, 2006
372006
Західноєвропейські товариства взаємного страхування та страхові кооперативи: сутність організації, зміст діяльності і значення
АО Пантелеймоненко
Вісник Львівської комерційної академії.–Львів: Видавництво Львівської …, 2011
192011
Становлення і розвиток кооперативних організацій аграрного сектору України (друга половина ХІХ–початок ХХІ ст.)
АО Пантелеймоненко
П, 2009
172009
Аналітичний огляд системи кооперативних банків Австрії у контексті світової фінансової кризи
АО Пантелеймоненко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 146-151, 2010
162010
До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки
АО Пантелеймоненко
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2005
162005
Неприбуткова природа кооперативних організацій
АО Пантелеймоненко
Українська кооперація: Електронний журнал, 2009-2, 2009
142009
Аграрна кооперацiя в Українi: теорiя i практика
АО Пантелеймоненко
102008
Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій
АО Пантелеймоненко
Актуальні проблеми економіки, 87, 2008
102008
Сільськогосподарські товариства України: зародження, основні напрями діяльності і значення (др. пол. ХІХ поч. ХХ ст.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: 08.01 …
АО Пантелеймоненко
Полтава, 1994
101994
ГЕНЕЗИС І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
АО Пантелеймоненко
https://pusku.academia.edu/AndriiPanteleimonenko, 0
8*
Основи діяльності кооперативних організацій: зарубіжний та вітчизняний досвід
ВВ Гончаренко, АО Пантелеймоненко
Полтава: ПУЕТ, 2012
72012
Становлення та розвиток житлової кооперації Німеччини
А Пантелеймоненко
зб. наук. праць Хмельницького кооперативного торгівельно–економічного …, 2011
72011
Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика: Монографія за наук. ред. проф
ІГ Брітченко, АО Пантелеймоненко, СП Прасолова
Брітченка ІГ/–Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010
72010
Перспективи розвитку системи споживчої кооперації України в умовах лібералізації економіки
СГ Бабенко, АО Пантелеймоненко
Вісник Львівської комерційної академії/[ред. кол.: Гелей СД, Тимченко ОП …, 2010
72010
Досвід кооперативних банків Італії: загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України
АО Пантелеймоненко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
72010
Про моделі співпраці вітчизняних збутових сільськогосподарських кооперативів із системою споживчої кооперації України
АО Пантелеймоненко
Економіка АПК, 43-48, 2011
62011
Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії
АО Пантелеймоненко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
62011
Про неприбуткову природу кооперативів
АО Пантелеймоненко
Вісник Львівської комерційної академії.–2006.–Вип 21, 285-300, 0
4
Методичні підходи до створення кооперативного кластера
АМ Соколова
Науково-практичний журнал «Економіка Криму».–Сімферополь, 43, 2013
3*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20