Підписатись
Волошкевич Геннадій Андрійович
Волошкевич Геннадій Андрійович
завідувач кафедрою, доцент Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в vu.cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Споживча кооперація в УРСР на останньому етапі непу (1927-1929 рр.)
ГА Волошкевич
Український селянин, 2002
62002
Розвиток споживчої кооперації на землях Наддніпрянської України у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.(історико-правове дослідження)
ГА Волошкевич, ГА Волошкевич
22007
Споживча кооперація України в умoвах кризи хлібозаготівель 1927-1929 рр.
ГА Волошкевич
Український селянин, 237-240, 2004
22004
ВІЙСЬКОВО-ОКРУЖНІ СУДИ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТ.) Актуальність проблеми. Сучасний історич
ГА Волошкевич
DOI https://doi. org/10.32782/pyuv. v3, 8-13, 2022
12022
«Правознавство (профільний рівень)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
ІД Васильків, ВЯ Бурак, ОК Марін, ГА Волошкевич, НО Попова, ...
12019
Навчально-методичний посібник з самостійної роботи для студентів 3-го курсу заочної форми навчання ОС «Бакалавр» напряму підготовки «Правознавство»
ВМ Мойсієнко, ОС Парамонова, ОМ Сокуренко, ГА Волошкевич, ...
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
12017
Автоматизовані системи електронного голосування: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні
ГА Волошкевич
Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення …, 2017
12017
Організаційно-правові проблеми становлення ювенальних судів в Російській імперії
ГА Волошкевич
Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення …, 2010
12010
Зародження правового регулювання діяльності європейських кооперативних організацій у XIX-на початку XX ст.
ГА Волошкевич
12010
Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського
ГА Волошкевич
Актуальні проблеми держави і права, 167-173, 2009
12009
Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
ГА Волошкевич
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 117-123, 2006
12006
ЗАРОДЖЕННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 60-90-Х рр. ХІХ ст.
ГА Волошкевич
Запорізького державного університету, 41, 2004
12004
СПРОБА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІЙСЬКОВОГО СУДУ ПРИСЯЖНИХ В ХОДІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВО-СУДОВОГО СТАТУТУ 1867 РОКУ
ГА Волошкевич
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 11, 2023
2023
Методичні рекомендації з категорійної навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності, авторського права та академічної доброчесності» для підготовки здобувачів першого …
ОМ Тараненко, НО Попова, ГА Волошкевич, СС Юрко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2023
2023
Основи юридичних знань: методичні рекомендації з категорійної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ВА Іващенко, АС Колісник, ГА Волошкевич, СС Юрко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2023
2023
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ПЕРШИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ЮВЕНАЛЬНИХ СУДІВ (ХІХ–ПОЧ. ХХ СТ.)
ГА Волошкевич
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1, 2023
2023
Західноєвропейський досвід унормування діяльності перших кооперативних товариств ХІХ ст.
ГА Волошкевич
Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення …, 2022
2022
Ризики впровадження інституту прямих виборів суддів у демократичних державах перехідного типу (на прикладі України)
ГА Волошкевич
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2022
2022
КОНЦЕПЦІЯ НОВОГО СУДОУСТРОЮ В ПОГЛЯДАХ ПРЕДСТАВНИКІВ РОСІЙСЬКИХ ЛІВИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ГА Волошкевич
Знання європейського права, 3-7, 2021
2021
Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні
ЮВ Яценко, ГА Волошкевич
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20