Ольга Василівна Борисова
Ольга Василівна Борисова
Луганський національний аграрний університет (м. Харків)
Verified email at lnau.in.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Релігійний чинник у геополітичних устремліннях еліт України в добу Середньовіччя: монографія
ОВ Борисова
ДЗ" ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010
82010
Ґенеза наукової парадигми історичного процесу в середні віки (V – ХV ст.) автореферат
ОВ Борисова
72006
Ґенеза наукової парадигми історичного процесу в середні віки (V - XV ст.): монографія
ОВ Борисова
Луганськ : Альма матер, 2005
72005
Соціально-історична антропологія: Електронний навчальний посібник
ОВ Борисова
Луганськ, 2009
62009
Суспільно-політична думка в Російській імперії другої половини ХІХ–на початку ХХ століття. ДМ Овсянико-Куликовський
ОІ Ладига
ДМ Овсянико-Куликовський: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст…, 2003
62003
Готські клімати
ОВ Борисова
Бахмутський шлях, 165-178, 2002
6*2002
Історичні підвалини Київського патріархату
ОВ Борисова, АО Климов
Луганськ: Альма-матер, 2001
42001
Релiгiйний чинник у геополiтичних устремлiннях елiт України в добу Середньовiччя: монографiя
ОВ Борисова
22010
Проблема титулу Rex в геополітиці Середньовіччя
ОВ Борисова
Іст. Записки: Зб. Наук. Праць. Вип 28, 123-129, 2008
2*2008
Соціально-історична антропологія: навч. посібник/Ольга Борисова
ОВ Борисова
Луганськ: Альма-матер, 2007
22007
Династичний потенціал великого княжіння київського у геополітичному вимірі Східної Європи (кінець ХІІІ–середина ХІV ст.)
ОВ Борисова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017
12017
Геополітичний потенціал Великого княжіння Київського як чинник експансіоністських зазіхань литовських династій на володіння українськими землями (кінець ХІІІ–середина XIV ст.)
ОВ Борисова
Вісн. Луган. нац. унту ім. Т. Шевченка. Історія України. Історіографія…, 2012
12012
Збірник матеріалів Звітної науково-практичної конференції Луганського національного аграрного університету
ГВ Лукашевич, АО Дзюба, Д Ременчук, СВ Мозговий, АС Абрамова, ...
Луганський національний аграрний університет, 2020
2020
Prospective use of ecological tourism in Ukraine and integrative view of international experience
ОВ Ульянченко, ОВ Борисова, ОО Ахмедова, СІ Сисоєва, РМ Шедулко, ...
2020
Макдональдизація вищої освіти: причини, суть, наслідки
ОВ Борисова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2020
2020
Нове видання з кредитно-банківського джерелознавства
ОВ Борисова
Етнічна історія народів Європи, 111-113, 2020
2020
Проблеми методології історичної науки
ОВ Борисова
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2019
2019
Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі в добу цифровізації
ОВ Борисова, ДГ Руднік
Народная украинская академия, 2019
2019
Father Paisii Hilendarskis Message About the Volga Ancestral Home of the Bulgarians as a Source of Formation of National Historical Consciousness
ОВ Борисова, ММ Карпіцький
Platform of International Eastern European Studies, 2019
2019
Development of Individuality in Higher Education System
ОВ Борисова, ММ Карпіцький, ТА Одинцова
Institute of European Integration (Warsaw, Poland), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20