Tetiana Paientko (Тетяна Паєнтко)
Tetiana Paientko (Тетяна Паєнтко)
Professor in Finance, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб.
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
К.: Центр учбової літератури, 2011
87*2011
Налоговые реформы. Теория и практика
ТВ ИА Майбуров, ЮБ ИВАНОВ, ГА АГАРКОВ, Паентко
монография для магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит …, 2010
87*2010
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
642008
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ЮБИ ИА Майбуров, АП Кириенко, ТВ Паентко
М.: Юнити-Дана, 2013
58*2013
Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Київ, ДКС Центр, 2013
26*2013
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография
АИ Игорь Анатольевич Майбуров, Юрий Борисович Иванов, ...
Кондор, 2011
262011
Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Ефективна економіка, 2011
232011
Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
Фінанси України, 58-65, 2010
192010
Налоговое регулирование в контексте формирования финансового потенциала предприятия
ТВ Паєнтко
Бизнес информ, 96-98, 2006
192006
Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави
ТВ Паєнтко
Фінанси України, 44-52, 2010
162010
Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток
ТВ Паєнтко
Науковий вісник Національної академії ДПС України, 31, 2005
162005
Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням міжнародного досвіду
ТВ Паєнтко
Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 18-24, 2004
142004
Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2018
122018
Гармонізація прибуткового оподаткування
ТВ Паєнтко
фінанси України, 37-43, 2005
112005
Ukrainian Government Bureaucracy: Benefits and Costs for the Society
TP Victor Fedosov
Business and Management Studies 3 (2), 8-19, 2017
102017
Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні
ТВ Паєнтко, ТВ Паентко, ЗВ Савельєва
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017
102017
Corporate Income Taxation: Selected Problems and Decisions. The Case of Ukraine
T Paientko, K Proskura
ZTR 86 (142), 135-152, 2016
102016
Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів
ТВ Паєнтко
Актуальні проблеми економіки, 12-20, 2008
82008
Прибуткове оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [монографія]/Т. Паєнтко
ТВ Паєнтко
К.: Комп'ютерпресс, 2007
82007
Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні
ТВ Паєнтко
Інвестиції: практика та досвід, 6-9, 2014
72014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20