Підписатись
Tetiana Paientko/ Тетяна Паєнтко/ Tetyana Payentko/ T. Paientko
Tetiana Paientko/ Тетяна Паєнтко/ Tetyana Payentko/ T. Paientko
HTW Berlin - University of Applied Sciences
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
К.: Центр учбової літератури 256, 2011
175*2011
Налоговые реформы. Теория и практика
ТВ ИА Майбуров, ЮБ ИВАНОВ, ГА АГАРКОВ, Паентко
монография для магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит …, 2010
123*2010
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ЮБИ ИА Майбуров, АП Кириенко, ТВ Паентко
М.: Юнити-Дана, 2013
87*2013
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
832008
Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Київ, ДКС Центр, 2013
52*2013
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография
АИ Игорь Анатольевич Майбуров, Юрий Борисович Иванов, ...
Кондор, 2011
502011
Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Ефективна економіка, 2011
402011
Налоговое регулирование в контексте формирования финансового потенциала на предприятии
ТВ Паенко
Бизнес-информ.-2006 9, 96-98, 2009
242009
Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
Фінанси України, 58-65, 2010
222010
Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави
ТВ Паєнтко
Фінанси України, 44-52, 2010
222010
Ukrainian Government Bureaucracy: Benefits and Costs for the Society
TP Victor Fedosov
Business and Management Studies 3 (2), 8-19, 2017
19*2017
Tax reforms in Ukraine and Georgia: Changing priorities
G Bedianashvili, YB Ivanov, TV Paientko
Available at SSRN 4228012, 2019
172019
Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток
ТВ Паєнтко
Науковий вісник Національної академії ДПС України, 31, 2005
162005
Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні
ВМ Опарін, ТВ Паєнтко
Problems of Economy, 2017
15*2017
Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні
ТВ Паєнтко, ЗВ Савельєва
Інвестиції: практика та досвід, 40-43, 2017
152017
Reducing the tax burden in Ukraine: Changing priorities
T Paientko, V Oparin
Central European Management Journal 28, 98-126, 2020
142020
Corporate Income Taxation: Selected Problems and Decisions. The Case of Ukraine
T Paientko, K Proskura
ZTR 86 (142), 135-152, 2016
142016
Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів
ТВ Паєнтко
Актуальні проблеми економіки, 11-19, 2008
142008
Гармонізація прибуткового оподаткування
ТВ Паєнтко
фінанси України, 37-43, 2005
142005
Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням міжнародного досвіду
ТВ Паєнтко
Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 18-24, 2004
142004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20