Tetiana Paientko (Тетяна Паєнтко)
Tetiana Paientko (Тетяна Паєнтко)
Professor in Finance, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Налоговые реформы. Теория и практика
ТВ ИА Майбуров, ЮБ ИВАНОВ, ГА АГАРКОВ, Паентко
монография для магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит …, 2010
75*2010
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
582008
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ЮБИ ИА Майбуров, АП Кириенко, ТВ Паентко
М.: Юнити-Дана, 2013
48*2013
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб.
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
К.: Центр учбової літератури, 2011
462011
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография
АИ Игорь Анатольевич Майбуров, Юрий Борисович Иванов, ...
Кондор, 2011
252011
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навчальний посібник
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
К.: ЦУЛ, 2011
202011
Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Ефективна економіка, 2011
192011
Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
Фінанси України, 58-65, 2010
192010
Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Київ, ДКС Центр, 2013
17*2013
Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави
ТВ Паєнтко
Фінанси України, 44-52, 2010
162010
Налоговое регулирование в контексте формирования финансового потенциала предприятия
ТВ Паєнтко
Бизнес информ, 96-98, 2006
162006
Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток
ТВ Паєнтко
Науковий вісник Національної академії ДПС України, 31, 2005
152005
Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням міжнародного досвіду
ТВ Паєнтко
Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 18-24, 2004
142004
Гармонізація прибуткового оподаткування
ТВ Паєнтко
фінанси України, 37-43, 2005
122005
Прибуткове оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Монографія
ТВ Паєнтко
К.: Комп'ютерпресс, 2007
82007
Ukrainian Government Bureaucracy: Benefits and Costs for the Society
TP Victor Fedosov
Business and Management Studies 3 (2), 8-19, 2017
72017
Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів
ТВ Паєнтко
Актуальні проблеми економіки, 11-19, 2008
72008
Corporate Income Taxation: Selected Problems and Decisions. The Case of Ukraine
T Paientko, K Proskura
ZTR 86 (142), 135-152, 2016
6*2016
Реалії і перспективи формування доходів місцевих бюджетів в Україні
ТВ Паєнтко, ТВ Паентко
Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут державного …, 2014
62014
Реформування оподаткування доходів і доданої вартості в контексті легалізації фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Бізнес Інформ, 262-268, 2014
62014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20