Tetiana Paientko (Тетяна Паєнтко)
Tetiana Paientko (Тетяна Паєнтко)
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Налоговые реформы. Теория и практика
ТВ ИА Майбуров, ЮБ ИВАНОВ, ГА АГАРКОВ, Паентко
монография для магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит …, 2010
130*2010
Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб.
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
К.: Центр учбової літератури, 2011
110*2011
Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения
ЮБИ ИА Майбуров, АП Кириенко, ТВ Паентко
М.: Юнити-Дана, 2013
72*2013
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
722008
Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Київ, ДКС Центр, 2013
38*2013
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография
АИ Игорь Анатольевич Майбуров, Юрий Борисович Иванов, ...
Кондор, 2011
292011
Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків
ТВ Паєнтко
Ефективна економіка, 2011
252011
Налоговое регулирование в контексте формирования финансового потенциала на предприятии
ТВ Паенко
Бизнес информ, 96-98, 2006
202006
Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення
ОД Данілов, ТВ Паєнтко
Фінанси України, 58-65, 2010
192010
Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток
ТВ Паєнтко
Науковий вісник Національної академії ДПС України, 31, 2005
172005
Налогообложение природных ресурсов. Теория и мировые тренды
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана", 2018
152018
Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави
ТВ Паєнтко
Фінанси України, 44-52, 2010
152010
Шляхи оптимізації пільг у системі оподаткування доходів з урахуванням міжнародного досвіду
ТВ Паєнтко
Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України, 18-24, 2004
132004
Ukrainian Government Bureaucracy: Benefits and Costs for the Society
TP Victor Fedosov
Business and Management Studies 3 (2), 8-19, 2017
12*2017
Corporate Income Taxation: Selected Problems and Decisions. The Case of Ukraine
T Paientko, K Proskura
ZTR 86 (142), 135-152, 2016
112016
Гармонізація прибуткового оподаткування
ТВ Паєнтко
фінанси України, 37-43, 2005
112005
Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні
ВМ Опарін, ТВ Паєнтко
Problems of Economy, 2017
10*2017
Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні
ТВ Паєнтко, ТВ Паентко, ЗВ Савельєва
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр», 2017
102017
Фіскальне регулювання фінансових потоків в інституціональній економіці
ТВ Паєнтко, ТВ Паентко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
10*2014
Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів
ТВ Паєнтко
Актуальні проблеми економіки, 11-19, 2008
102008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20