Хоменко В.Є.
Хоменко В.Є.
O.O.Bogomolets National Medical University
Verified email at eurolab.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Гіперреактивність бронхів у дітей: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування (огляд літератури)
ОП Волосовець, ВE Хоменко
Здоровье ребенка 5 (8), 132-135, 2007
132007
Лихорадка неизвестного происхождения у детей: диагностика причин
ВЕ Хоменко
Здоровье ребенка, 2013
42013
Шляхи вдосконалення професійної підготовки лікарів-інтернів з фаху педіатрія
ОП Волосовець, ВЄ Хоменко
Проблеми медичної науки та освіти, 5-7, 2005
32005
Кардіоміопатії в дитячому віці
ОП Волосовець, СП Кривопустов, АЯ Кузьменко, ВЄ Хоменко, ...
Дитячий лікар, 2013
22013
Дистанційне навчання як інформаційно-комунікативна технологія додипломної підготовки лікарів з педіатрії в умовах сучасних викликів.
ОП Волосовець, ОВ Виговська, СП Кривопустов, АЯ Кузьменко, ...
Медична освіта., 2020
12020
Вплив екологічно несприятливого довкілля на захворюваність та поширеність хвороб системи кровообігу у дітей України
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ТО Крючко, МО Гончарь, ...
Health of Society, 2018
12018
ДИНАМІКА ЗМІНИ ПОКАЗНИКА, ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПНЕВМОНІЮ ДІТЕЙ УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ 20 РОКІВ
ЮК Больбот, ОЭ Абатуров, ОП Волосовець, СП Кривопустов, ЛВ Беш, ...
Медичні перспективи 25 (4), 2020
2020
The prevalence of systemic reactions and their sensebilization profiles in children with pollen food syndrom
ВЄ Хоменко, ТР Уманець, ВФ Лапшин, АА Наконечна, ЮГ Антипкін, ...
Allergy, 2019
2019
Pneumonia in children: diagnostic possibilities in Ukraine
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ВЄ Хоменко, ОВ Ємець, ТР Уманець
BMJ, 2019
2019
Epidemiology and clinical manifestations of acute viral respiratory infections in pediatric patients in Ukraine
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ВЄ Хоменко, ОВ Ємець, ТР Уманець
BMJ, 2019
2019
Interactions between 17q21 genotype and HRV wheezing illnesses as risk factor for asthma: study design
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ОВ Мозирська, ОВ Ємець, ...
2019
Epidemiology and cllinical manifistation of acute viral respiratory infections in pediatric patient in Ukraine
KV Volosovets OP, Kryvopustov SP
BMJ 104, 2019
2019
The prevalence of systemic reactions and their sensebilization profiles in children with pollen food syndrom
khomenko umanets, naconechna
Allergy 74, 772-773, 2019
2019
Pneumonia in children: diagnostic possibilities in Ukraine
khomenko volosovets,kryvopustov
BMJ 104, 2019
2019
Педіатрична освіта України у ХХІ сторіччі: сучасні виклики та проблеми майбутнього
ОП Волосовець, ГВ Бекетова, СП Кривопустов, ОЄ Абатуров, ...
Інновації у вищій медичний та фармацевтичний освіті України (з дистаційним…, 2019
2019
Вплив екологічно несприятливого довкілля на стан здоров'я дітей
ОП Волосовець, СП Кривопустов, АЯ Кузьменко, МП Прохорова, ...
Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології, 2018
2018
Перспективи запровадження лікарської резидентури в педіатрії
ХВЄ Волосовець ОП, Кривопустов СП
Медична освіта, 105-107, 2018
2018
Дискусійні питання малюкової кольки (у світлі Римських критеріїв ІV)
ВЄ Хоменко
Дитячий лікар, 2017
2017
Сучасні технології викладання теми Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей (відповідно до римських критеріїв ІV) на VI курсі медичного факультету
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ВЄ Хоменко, ОВ Мозирська
Медична освіта, 87-90, 2017
2017
Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей раннього віку
ВЄ Хоменко
Таврический медико-биологический вестник, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20