Підписатись
Lekholetova Maryna / Лехолетова Марина
Lekholetova Maryna / Лехолетова Марина
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
ТГ Веретенко, ММ Лехолетова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
82017
Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах
ММ Лехолетова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди …, 2016
82016
Problems of parents caring for children with disabilities
M Lekholetova, T Liakh, N Zaveryko
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2020
62020
Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
ММ Лехолетова
Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка., спец. 13.00 …, 2018
42018
Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
Т Veretenko, М Lekholetova
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
32017
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ТА АСПЕКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
ММ Шеремета, ІД Омері, ОД Мойсак
Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології, 300-307, 2012
32012
Development of Youth Volunteer Programs in the Condition of the Covid-19 Pandemic in the Communities, Neighboring to the Area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine
T Liakh, M Lekholetova, A Kotelevets, T Spirina, O Shved
In Society, integration, education. Proceedings of the International …, 2021
22021
Упровадження соціально-педагогічних умов формування здоровя збережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів в освітній процес ВНЗ
М Лехолетова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 408-417, 2018
22018
Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
М Лехолетова
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і …, 2017
22017
Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
ММ Лехолетова
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали …, 2016
22016
СУТНІСТЬ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ
ММ Шеремета
Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности …, 2012
22012
The role of internet technologies in preparing future social pedagoges to health-savings
M Lekholetova
Open educational e-environment of modern University, 116–123, 2018
12018
Сучасні підходи до формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери: теоретичний аспект
ММ Лехолетова
Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць, 207-214, 2017
12017
Формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності
ММ Лехолетова
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2017
12017
Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ
ММ Лехолетова
Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór …, 2017
12017
Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
ММ Лехолетова
Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку …, 2017
12017
Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери
ММ Лехолетова
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІ Всеукраїнської …, 2017
12017
Стан сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України
ММ Лехолетова, ІД Омері
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2016
12016
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт. – 3-тє вид. перероб. і доп.
ІМ Маруненко, ММ Шеремета, ГІ Волковська, ГВ Кобеньок, ...
К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2015
12015
Фактори, що негативно впливають на здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів та роль вищих навчальних закладів у їх подоланн
ММ Шеремета
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20