Лехолетова Марина Миколаївна | Maryna Lekholetova
Лехолетова Марина Миколаївна | Maryna Lekholetova
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах
ММ Лехолетова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди …, 2016
6*2016
Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]. 3-тє вид.
ЄО Неведомська, ІД Омері, ММ Лехолетова, ОВ Тимчик, СП Яцекно
Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2019
2*2019
Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
ТГ Веретенко, ММ Лехолетова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
22017
Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
М Лехолетова
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і …, 2017
1*2017
Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
Т Veretenko, М Lekholetova
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
The formation of health-preserving competence as a task of the professional training of social pedagogues and workers in higher educational institutions Ukraine
T Veretenko, M Lekholetova
Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph …, 2019
2019
Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
ММ Лехолетова
Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка., спец. 13.00 …, 2018
2018
Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
ТГ Веретенко, ММ Лехолетова
Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф …, 2018
2018
Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
T Veretenko, M Lekholetova
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2018
2018
The role of internet technologies in preparing future social pedagoges to health-savings
M Lekholetova
Open educational e-environment of modern University, 116–123, 2018
2018
Упровадження соціально-педагогічних умов формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів в освітній процес ВНЗ
ММ Лехолетова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
М Лехолетова
2017
Формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності
ММ Лехолетова
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2017
2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ
ММ Лехолетова
Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór …, 2017
2017
Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
ММ Лехолетова
Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку …, 2017
2017
Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери
ММ Лехолетова
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІ Всеукраїнської …, 2017
2017
Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання
ІМ Маруненко, ГП Мегалінська, ММ Лехолетова, ЛС Сердюк
Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково …, 2017
2017
Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
ММ Лехолетова
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 2017
2017
Health-preserving methodologies as a condition of health promotion students
I Marunenko, M Lekholetova
Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. – режим …, 2017
2017
Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
ММ Лехолетова
Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20