Лехолетова Марина Миколаївна | Maryna Lekholetova
Лехолетова Марина Миколаївна | Maryna Lekholetova
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах
ММ Лехолетова
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
5*2016
Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
ММ Лехолетова
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і …, 2017
1*2017
Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників
Т Veretenko, М Lekholetova
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників
ТГ Веретенко, ММ Лехолетова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
12017
The formation of health-preserving competence as a task of the professional training of social pedagogues and workers in higher educational institutions Ukraine
T Veretenko, M Lekholetova
Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph …, 2019
2019
Тетяна ВЕРЕТЕНКО
М ЛЕХОЛЕТОВА
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2018120, 2018
2018
Методичний інструментарій для діагностики рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
ТГ Веретенко, ММ Лехолетова
Сучасні здоров’язбережувальні технології : монографія / за заг. ред. проф …, 2018
2018
Вивчення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
T Veretenko, M Lekholetova
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2018
2018
The role of internet technologies in preparing future social pedagoges to health-savings
M Lekholetova
Open educational e-environment of modern University, 116–123, 2018
2018
Упровадження соціально-педагогічних умов формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів в освітній процес ВНЗ
ММ Лехолетова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
М Лехолетова
2017
Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]. – 2-ге вид. перероб. і доп.
ЄО Неведомська, ІД Омері, ММ Лехолетова, ОВ Тимчик, СП Яценко
К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 49, 2017
2017
Формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності
ММ Лехолетова
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2017
2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ
ММ Лехолетова
Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór …, 2017
2017
Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів
ММ Лехолетова
Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку …, 2017
2017
Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери
ММ Лехолетова
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : матеріали ІІ Всеукраїнської …, 2017
2017
Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання
ІМ Маруненко, ГП Мегалінська, ММ Лехолетова, ЛС Сердюк
Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково …, 2017
2017
Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки
ММ Лехолетова
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 2017
2017
Health-preserving methodologies as a condition of health promotion students
I Marunenko, M Lekholetova
Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. – режим …, 2017
2017
Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.]
ЄО Неведомська, ІД Омері, ММ Лехолетова, ОВ Тимчик, СП Яценко
К.: Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 58, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20