Serhii Mykhalkiv, Сергій Михалків
Serhii Mykhalkiv, Сергій Михалків
Ukrainian State University of Railway Transport, УкрДУЗТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Оценка виброакустики буксовых узлов
ИЭ Мартынов, ВГ Равлюк, СВ Михалкив
Мир транспорта, 52-57, 2015
62015
СТВОРЕННЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МЕХАНІЧНИХ ВУЗЛІВ ЛОКОМОТИВІВ
ЕД Тартаковський, ОС Крашенінін, СВ Mихалків, АМ Ходіківський, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
22014
Development of built-in means to monitor technical condition of locomotive mechanical units
ED Tartakovsky, OS Krasheninin, SV Mykhalkiv, AM Khodakivsky, ...
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
22014
Апарат для класифікації технічного стану підшипників кочення буксових вузлів рухомого складу
СВ Михалків, ВГ Равлюк
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Identification of Axle-Box Bearing Faults of Freight Cars Based on Minimum Entropy Deconvolution and Squared Envelope Spectra
S Mykhalkiv, V Ravlyuk, A Khodakivskyi, V Bereznyi
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 167-173, 2018
2018
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІСНО-РЕДУКТОРНИХ БЛОКІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ
СВ Михалків, ВІ Бульба, АМ Ходаківський
2018
The properties of square envelope spectrum of the vibration to identify diagnostic features of the faults of axle-box rolling bearings
S Mykhalkiv, V Ravlyuk, A Khodakivskyi
International Scientific Conference «TRANSPORT TECHNOLOGIES AND …, 2018
2018
Виділення бічних смуг на спектрах потужності вібрації тягових редукторів електропоїздів
СВ Михалків, ВІ Бульба, АМ Ходаківський, СВ Михалкив, ВИ Бульба, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
Теоретическое обоснование методов оценивания вибраций подшипниковых узлов на основе стохастического подхода
АВ Погребняк, СВ Михалкив, АВ Евтушенко
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2017
2017
Использование вейвлет-анализа для целей вибродиагностирования подшипниковых узлов
АВ Погребняк, СВ Михалкив, АВ Евтушенко
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2017
2017
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ
АВ Погребняк, СВ Михалків, АВ Євтушенко, СВ Михалкив, ...
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017
2017
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОГО ПІДХОДУ
АВ Погребняк, СВ Михалків, АВ Євтушенко, СВ Михалкив, ...
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2017
2017
ДІАГНОСТУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ ДОПОМІЖНИХ МАШИН ЕЛЕКТРОВОЗА З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА СПЕКТРА ОБВІДНОЇ ВІБРАЦІЇ
СРС Тартаковський Едуард Давидович, Михалків Сергій Васильович, Ходаківський ...
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2016
2016
DIAGNOSTICS OF ROLLING BEARINGS FOR AUXILIARY ELECTROMOTORS OF ELECTRIC LOCOMOTIVE USING PARAMETRIC MODEL AND ENVELOPE SPECTRUM
ЕД Тартаковський, СВ Михалків, АМ Ходаківський, РС Сапон
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute" 3 (78), 2016
2016
Особливості контролю технічного стану обертальних вузлів транспортних засобів
СВ Михалків, ВГ Равлюк
НТУ" ХПІ", 2011
2011
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ВЕЙВЛЕТНОГО АНАЛІЗУ
СВ МИХАЛКІВ
Коммунальное хозяйство городов, 299-304, 2006
2006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16