Тетяна Фартівна Матвійчук
Тетяна Фартівна Матвійчук
Доцент кафедри педагогіки та психології ЛДУФК, кандидат педагогічних наук
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions
SI Maksymchuk I., Maksymchuk B., FrytsiukV., Matviichuk T., Demchenko I ...
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),, pp. 810 - 815, 2018
57*2018
Designing Cloud-oriented University Environment in Teacher Training of Future Physical Education Teachers
IM N. Bakhmat, B. Maksymchuk, O. Voloshyna, V. Kuzmenko, T. Matviichuk, A ...
Journal of Physical Education and Sport (Scopus), 1323 – 1332., 2019
41*2019
Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development.
IM A. Sitovskyi, B. Maksymchuk, V. Kuzmenko, Y. Nosko, Z. Korytko, O ...
Journal of Physical Education and Sport (Scopus), 1532 – 1543, 2019
28*2019
формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки
МТ Фартівна
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2015
12*2015
Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки
МТ Фартівна
Вінниця, 2015
12*2015
Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки
ІА Максимчук
Психологія розвитку особистості: теорія і практика: зб. Матеріалів науково …, 2016
102016
Основи педагогічної майстерності вчителів фізичної культури: навч.-метод. посібник для ВНЗ
ТФ Матвійчук
Львів, СПОЛОМ, 2014
72014
Вирішення учбово-педагогічних задач як умова формування педагогічної позиції у студентів ВНЗ фізкультурного профілю
ТФМ Н. І. Степанченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми в фізичному вихованні …, 2012
5*2012
Модель формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки
МТ Ф.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2015
4*2015
Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури
МТ Соловйов В.
Збірник наукових праць V Всеукраїнський конгрес, 182-190, 2020
3*2020
Формування педагогічної позиції у майбутніх спортивних педагогів
МТ Ф.
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 84—88, 2012
3*2012
Вдосконалення загальнопедагогічної підготовки студентів ВНЗ фізкультурного профілю
СН І., МТ Ф.
Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі і шляхи …, 2011
3*2011
Формування цінності “Високий рівень фізичного стану” — одна із складових виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан
З Оксана, М Тетяна
Молода спортивна наука України 4 (11), 207—210, 2007
3*2007
Теорія психічної контрольності та її роль у дослідженні особистості
РС О. Баклицька, Т. Матвійчук
матеріали наукових читань, присвячених 110-річчю від дня народження Ярослава …, 2015
22015
Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки фахівців галузі фізичного виховання
МТ Ф.
Збірник наукових праць «Витоки педагогічної майстерності» Полтавського …, 2015
2*2015
Модель системи професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти
МТФ Степанченко Н.І., Бріскін Ю.А.
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту 2 (Вип …, 2018
12018
Особливості формування педагогічної майстерності вчителів фізичної культури
МТ Ф.
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П …, 2015
1*2015
Критерії та рівні сформованості педагогічної позиції у майбутнього вчителя фізичної культури
ТФ Матвійчук
Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту 2 (112 …, 2013
12013
Соціально-психологічна адаптація старшокласників до учнівського колективу училища фізичної культури (на прикладі Львівського училища фізичної культури)
С Н., М Т.
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2005
1*2005
Психологія: силабус навчальної дисципліни рівень вищої освіти-перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти-бакалавр, галузь знань 24 „Сфера обслуговування …
ТФ Матвійчук
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20