Степан Замойський
Степан Замойський
Подільський державний аграрно-технічний університет
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Основи теорії систем і управління». Методичні вказівки для студентів інженерно-технічного факультету за ОС …
ВВ Іванишин, ТД Гуцол, СП Комарніцький
42016
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху». Методичні вказівки для студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр»
ВВ Іванишин, ТД Гуцол, СП Комарніцький, СМ Замойський
42016
Методичні вказівки для підготовки документації на дипломне проектування для студентів Інституту механізації і електрифікації сільського господарства з напряму підготовки 1004 …
ІМ Бендера, СМ Замойський, ВІ Дуганець, ЮП Фірман, ТД Гуцол
42008
Раціональне харчування студентів–запорука їхнього здоров’я
К Замойська, С Замойський, Д Вільчинська, О Чорна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
32014
Методичні вказівки з дисципліни «Логістика»
ВВ Іванишин, ТД Гуцол, СП Комарніцький, СМ Замойський, ...
12018
Екологічна безпека в сільськогосподарському виробництві як складова сталого розвитку
ОО Лисий, ЛС Шелудченко, ЮФ Павельчук, СМ Замойський
Механізація та електрифікація сільського господарства, 187-194, 2019
2019
Проектний аналіз
ВВ Іванишин, ТД Гуцол, СП Комарніцький, СМ Замойський, ...
2018
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНО-ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
С Замойський, К Замойська
Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та …, 2018
2018
OPTIMIZATION OF CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF ROTARY SOIL TILLER
СМ Замойський, КВ Замойська
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics 2 (26), 16-22, 2017
2017
Особливості вивчення дисципліни «Проектування технологічних процесів» студентами спеціальності «Агроінженерія»
СМ Замойський, КВ Замойська
Професійно-прикладні дидактики, 53-58, 2017
2017
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ РОТАЦІЙНИМ РОЗПУШУВАЧЕМ
С Замойський, К Замойська, І Семенишина
Сучасні проблеми землеробської механіки, 2017
2017
Вплив конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача на якість підготовки ґрунту
СМ Замойський, КВ Замойська
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 16-22, 2017
2017
МEТОДИКА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АГРОІНЖЕНЕРІЯ» З ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНЕ ДІЛОВОДСТВО»
КВ Замойська, СМ Замойський
Професійно-прикладні дидактики, 89-96, 2017
2017
ПІДВИЩЕННЯ ВАЖЛИВОСТІ КУРСУ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
КВ Замойська, СМ Замойський, МП Супрович
Професійно-прикладні дидактики, 42-49, 2016
2016
Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів ротаційного розпушувача грунту
СМ Замойський, КВ Замойська
Збірник наукових праць Пдату 24, 114-123, 2016
2016
Особливості викладання дисципліни "Транспортне діловодство" студентам спеціальності 7.07010102 "Організація перевезень і управління на транспорті"
КВ Замойська, СМ Замойський
Збірник наукових праць 1, 171-175, 2015
2015
До питання підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі"
СМ Замойський, КВ Замойська, СП Комарніцький
Збірник наукових праць 1, 175-179, 2015
2015
Аналіз досліджень ротаційних грунтообробних знарядь для поверхневого обробітку грунту
СМ Замойський, КВ Замойська
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2015
2015
Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу дисципліни "Ергономіка" для студентів напряму 6.070101 "Транспортні технології"
КВ Замойська, СМ Замойський
Збірник наукових праць ПДАТУ, 196-199, 2014
2014
Роль і місце дисципліни "Організація дорожнього руху" при підготовці бакалаврів з транспортних технологій
СМ Замойський, КВ Замойська
Збірник наукових праць ПДАТУ, 199-205, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20