Mykhailyshyn Volodymyr; Михайлишин Володимир
Mykhailyshyn Volodymyr; Михайлишин Володимир
Ternopil Ivan Poluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Математичне моделювання термопружно-пластичного деформування тонких дисків
М Михайлишин, В Михайлишин
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Моделювання температурних полів в тонких пластинках
В Михайлишин, Г Семенишин
Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2014
2014
Нестаціонарне температурне поле циліндричної оболонки при її локальному поверхневому нагріві
В Михайлишин, Г Семенишин
Матеріали Ⅲ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2013
2013
Моделювання температурних полів в порожнинних циліндрах, що виникають в процесах наплавлення їх зовнішньої поверхні
В Михайлишин, Г Семенишин
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Знаходження оптимальних додаткових пластичних деформацій в тонких циліндричних оболонках із заданими полями залишкових деформацій
О Шаблій, М Михайлишин, В Михайлишин
Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2012
2012
Розрахункова система рівнянь термопружнопластичного деформування круглих і кільцевих пластин
М Михайлишин, В Михайлишин
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Термопружнопластичне деформування тонких круглих дисків при їх індукційному наплавленні
В Михайлишин, М Михайлишин
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
Математичне моделювання процесів формування залишкових деформацій і напружень в результаті індукційного наплавлення круглих дисків з врахуванням пластичного деформування
М Михайлишин, В Михайлишин
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8