А.Задоя
А.Задоя
Университет имени Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство
АА Задоя
Вища шк, 1986
841986
Основы экономики:[учебное пособие]
АА Задоя, ЮЕ Петруня
К.: Вища школа, 1998
501998
Основы экономической теории
АА Задоя, ЮЕ Петруня
Рыбари, 2000
452000
Макроэкономика: учебник
АА Задоя, ЮЕ Петруня
К.: Знания, 2004
382004
Макроэкономика: учебник
АА Задоя, ЮЕ Петруня
К.: Знания, 2004
382004
Российская экономическая модель-4: глобализация и экономическая независимость
АР Алиева, АИ Алтухов, ОК Арутюнян, СВ Багмут, ИВ Баранова, ...
ООО" Просвещение-Юг", 2015
232015
Российская экономическая модель-3: институты развития
АА Баранников, ОС Белокрылова, АВ Бузгалин, ИИ Босая, ...
ООО" Просвещение-Юг", 2014
20*2014
Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі
АО Задоя, СА Венгер
Академічний огляд, 35, 2011
182011
Мікроекономіка: курс лекцій: навч. посібник
АО Задоя
К.: Знання, 2000
18*2000
Народно-хозяйственный потенциал и интенсивное производство
АА Задоя
К.: Вища ш, 1986
17*1986
Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб
АО Задоя
К.: Знання, 2001
16*2001
Структура та функції сучасного фінансового ринку
АО Задоя, ІП Ткаченко
Фінанси України, 3-10, 1999
151999
Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней
НЕ Бондаренко, МВ Дубовик
142016
Новая индустриализация в контексте стратегических целей Украины
АА Задоя
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 146–154-146–154, 2012
142012
Нова індустріалізація в стратегії випереджаючого переслідування
АО Задоя
Теоретичні та прикладні питання економіки, 21-29, 2012
132012
Економічна криза в країнах Східної та Центральної Європи: спільні риси та національні особливості
АО Задоя, АМ Павленко
Дніпропетровський університет економіки та права, 2009
132009
Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції
АО Задоя
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016
112016
Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней
ЯС Ядгаров, ВА Сидоров, ВВ Чапли
Автономная некоммерческая организация" Научно-исследовательский институт …, 2015
112015
Формування системи нових ринкових відносин
АО Задоя, ВЄ Момот
Економіка України, 44-50, 2004
102004
Деиндустриализация в Украине:" двадцать лет спустя"
АО Задоя
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20