А.Задоя
А.Задоя
Университет имени Альфреда Нобеля
Підтверджена електронна адреса в duan.edu.ua
НазваПосиланняРік
Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство
АА Задоя
Вища шк, 1986
771986
Основы экономики:[учебное пособие]
АА Задоя, ЮЕ Петруня
К.: Вища школа, 1998
491998
Основы экономической теории
АА Задоя, ЮЕ Петруня
Рыбари, 2000
442000
Макроэкономика: учебник
АА Задоя, ЮЕ Петруня
К.: О–во,„Знання‖, КОО, 2004
372004
Макроэкономика: учебник
АА Задоя, ЮЕ Петруня
К.: О–во,„Знання‖, КОО, 2004
372004
Российская экономическая модель-4: глобализация и экономическая независимость
АР Алиева, АИ Алтухов, ОК Арутюнян, СВ Багмут, ИВ Баранова, ...
ООО" Просвещение-Юг", 2015
202015
Народно-хозяйственный потенциал и интенсивное производство
АА Задоя
К.: Вища ш, 1986
18*1986
Российская экономическая модель-3: институты развития
АА Баранников, ОС Белокрылова, АВ Бузгалин, ИИ Босая, ...
ООО" Просвещение-Юг", 2014
17*2014
Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: навч. посіб
АО Задоя
К, 2005
15*2005
Мікроекономіка: курс лекцій: навч. посібник
АО Задоя
К.: Знання, 2000
15*2000
Нова індустріалізація в стратегії випереджаючого переслідування
АО Задоя
Теоретичні та прикладні питання економіки, 21-29, 2012
142012
Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі
АО Задоя, СА Венгер
Академічний огляд, 35, 2011
142011
Структура та функції сучасного фінансового ринку
АО Задоя, ІП Ткаченко
Фінанси України, 3-10, 1999
141999
Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней
НЕ Бондаренко, МВ Дубовик
132016
Новая индустриализация в контексте стратегических целей Украины
АА Задоя
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 146–154-146–154, 2012
132012
Економічна криза в країнах Східної та Центральної Європи: спільні риси та національні особливості
АО Задоя, АМ Павленко
Дніпропетровський університет економіки та права, 2009
132009
Формування системи нових ринкових відносин
А Задоя, ВЄ Момот
Економіка України, 44-50, 2004
92004
Деиндустриализация в Украине:" двадцать лет спустя"
АО Задоя
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012
72012
Валютный курс и его влияние на мотивацию внешнеэкономической деятельности
АО Задоя
Дніпропетровський університет економіки та права, 2009
72009
Мікроекономіка: курс лекцій та вправи
АО Задоя
К.: Знання, 2002
72002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20