Василь Довгаль
Василь Довгаль
старший викладач кафедри спортивних ігор та туризму, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна
Подтвержден адрес электронной почты в домене kogpa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукове обґрунтування експериментальної методики занять для школярів підлітків із затримкою психічного розвитку
В Довгаль
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
12013
ДИНАМІКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ–МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
В Слюсарчук, Г Кедрич, В Довгаль
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2020
2020
Організація навчального процесу майбутніх учителів до розвитку культури здоров’я учнів
МВ Божик, ГВ Кедрич, ВІ Довгаль, СМ Сиротюк
Тайп, 2020
2020
Функціональні можливості здобувачів вищої освіти з різним рівнем та характером рухової активності
ТЄ Комісова, ВФ Слюсарев, АВ Мамотенко, ЛП Коваленко, ...
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2019, 2019
2019
Водний туризм у вищих навчальних закладах освіти
ВІД Г. В. Кедрич, О. О. Ястремський
матеріали ІІІ наук.-практ. конф., С. 33-34, 2018
2018
Лізинг як інвестиційний інструмент розвитку економіки
В Довгаль
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
2017
Вплив експериментальної методики на розвиток рухових якостей у підлітків із затримкою психічного розвитку
ВІ Довгаль
Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017
2017
Специфіка впливу експериментальної методики на фізичний стан підлітків із затримкою психічного розвитку
ВІ Довгаль
Луцьк : ЛІРоЛ, 2016
2016
Корекція фізичного стану підлітків із затримкою психічного розвитку
ВІ Довгаль
Луцьк : ЛІРоЛ, 2015
2015
Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження-2015»
ПЮ Саух, ВД Романенко, ІА Акімов, НА Сейко, ЛМ Янович, ...
ПП «Рута», 2015
2015
Формування мотивації до занять фізичною культурою школярів із затримкою психічного розвитку
ВВЧ В. І Довгаль
Луцьк: ЛІРоЛ, 2015
2015
Дослідження впливу експериментальної методики на розвиток силових якостей у підлітків із затримкою психічного розвитку
ВІ Довгаль
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі …, 2013
2013
Научное обоснование экспериментальной методики занятий для школьников-подростков с задержкой психического развития
В Довгаль
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 98-102, 2013
2013
Дослідження впливу експерементальної методики на розвиток силових якостей у підлітків із затримкою психічного розвитку
Рівне: РВЦ ім. акад. С. Дем’янчука., 2013
2013
Розвиток сенсомоторних реакцій у підлітків із затримкою психічного розвитку
ВІД В.В.Чижик
Черкаси:ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012
2012
Розвиток рухових якостей у підлітків 12-14 років із затримкою психичного розвитку
ВІД В.В.Чижик
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт …, 2012
2012
Развитие силовых качеств у подростков 12–14 лет с задержкой психического развития
ВВ Чижик, ВІ Довгаль
Загальна патологія та патологічна фізіологія 7 (2), 263-270, 2012
2012
СОМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК ШКОЛЯРІВ 12-14 РОКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
ВІ Довгаль, ВВ Чижик
ВІСНИК, 132, 2011
2011
Особливості розвитку фізичних якостей у школярів із затримкою психічного розвитку
ГЮ Довгаль В., Чижик В.
Луцьк : ЛІРоЛ, 2010
2010
Розвиток гнучкості у школярів 11-16 років які мають затримку психічного розвитку
ВІД В.В.Чижик
Збірник наукових праць, С. 337 – 345, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20