Полтавська державна аграрна академія (Poltava State Agrarian Academy)
Полтавська державна аграрна академія (Poltava State Agrarian Academy)
Міністерство освіти і науки України
Verified email at pdaa.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сорные растения
АВ Фисюнов
М.: Колос, 4-22, 1984
2501984
Моделі аграрної економіки
ПМ Макаренко
К.: ННЦ ІАЕ 682, 2005
2042005
Агропочвоведение
ВД Муха, НИ Картамышев, ДВ Муха, ВД Муха
Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений, 2004
1892004
Справочник по борьбе с сорняками
АВ Фисюнов
М.: Колос 255, 38, 1984
1501984
Свиноводство. Технология производства свинины
НВ Михайлов, АИ Бараников, ИЮ Свинарев
ООО" Изд-во" Юг", 2009
1342009
Фитохимический состав представителей рода эхинацея (Echinacea Moench) и его фармакологические свойства (обзор)
ВМ Самородов, СВ Поспєлов, ГФ Моісєєва, ОВ Середа
1241996
Статистичні методи для лінгвістів. Вид. 2.: Посібник
ВІ Перебийніс
Нова Книга, 2002
1212002
Естественно-антропогенная эволюция почв
ВД Муха
КолосС, 2004
1192004
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах контекстного навчання
ТП Поведа
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
118*2015
Улучшение качества зерна озимой пшеницы и кукурузы
АА Созинов, ГП Жемела
М.: Колос, 29-30, 1983
1181983
Фінансовий аналіз: навч. посіб
ЮМ Тютюнник, ЛО Дорогань-Писаренко, СВ Тютюнник
К.: Знання 815, 2012
1112012
Патологоанатомічний розтин тварин
ГА Зон, МВ Скрипка, ЛБ Івановська
Донецьк: ПП Глазунов РО 189, 3, 2009
1072009
Агроекологія
ВМ Писаренко
106*2007
Агроекологія
ВМ Писаренко
106*2007
Фінанси підприємств
ВІ Аранчій, ВД Чумак, ЛВ Бражник
1002018
Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації:[монографія]
ТМ Лозинська
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2007
992007
Методологічні питання ефективності управління
ІА Маркіна
Фінанси України, 24-32, 2000
992000
Состояние дорог и безопасность движения автомобилей в сложных погодных условиях
АП Васильев
М.: Транспорт, 1976
971976
Агроекологія
ВМ Писаренко
912007
Искусственное осеменение свиней
АВ Квасницкий
К.: Урожай, 74-100, 1983
871983
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20