Ігор Ільчук
Ігор Ільчук
доцент кафедри годівлі тварин і технології кормів, Національний
Verified email at nubip.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Рост цыплят-бройлеров при разных уровнях аргинина в рационе
ИИ Ибатуллин, ИИ Ильчук, НЯ Кривенок
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им …, 2014
102014
Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України)
ІА Храбан
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних …, 1999
81999
Обоснование параметров аминокислотного питания кур-несушек промышленного стада
ИИ Ибатуллин, НЯ Кривенок, ИИ Ильчук
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им …, 2013
42013
Теоретичне та експериментальне обґрунтування зміни потреб курей батьківського стада у треоніні і метіоніні залежно від віку та продуктивності
ІІ Ібатуллін, МЯ Кривенок, ІІ Ільчук
Сучасне птахівництво, 4-7, 2014
32014
Аргинин и лизин в рационах ремонтного молодняка яичного направления продуктивности: уровни и соотношения
ИИ Ибатуллин, НЯ Кривенок, ИИ Ильчук
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им …, 2013
32013
Використання триптофану у кормах для курчат-бройлерів
І Ібатуллін, М Кривенок, І Ільчук
Тваринництво України, 18-22, 2013
32013
Продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі
М Кривенок, І Ільчук, І Ібатуллін
Тваринництво України, 30-35, 2013
32013
Продуктивність курчат-бройлерів за різних рівнів метіоніну у комбікормі
ІІ Ібатуллін, ІІ Ільчук, МЯ Кривенок, МА Голота
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
Раціони з валіном для курей яєчного напряму
І Ібатуллін, М Кривено, І Ільчук
Тваринництво України, 37-42, 2013
22013
Перетравність поживних речовин та баланс азоту в курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів лізину у комбікормі
ІІ Ібатуллін, ІІ Ільчук, МЯ Кривенок
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Теоретичне обгрунтування співвідношення аргініну і лізину в раціонах курей батьківського стада
ІІ Ібатуллін, МЯ Кривенок, ІІ Ільчук
Біоресурси і природокористування 7 (1-2), 96-102, 2015
12015
Ефективність використання кормів курчатами-бройлерами за різних рівнів аргініну у комбікормах
ІІ Ібатуллін, ІІ Ільчук, МЯ Кривенок
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
12015
Перетравність поживних речовин у курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі
ІІ Ібатуллін, ІІ Ільчук, МЯ Кривенок
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2014
12014
Эффективный уровень аргинина в рационе курей родительского стада
ИИ Ибатуллин, НЯ Кривенок, ИИ Ильчук
Биоресурсы и природопользование 5 (5-6), 069-075, 2013
12013
Перетравність поживних речовин корму у ремонтних курчат яєчного напряму продуктивності за різних рівнів аргініну у їх раціонах
ІІ Ібатуллін, МЯ Кривенок, ІІ Ільчук
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
12013
Рівень треоніну у годівлі курчат-бройлерів
І Ібатуллін, І Ільчук, М Кривенок, М Голота
Тваринництво України, 33-37, 2013
12013
Ефективний рівень аргініну в раціонах курей батьківського стада
ІІ Ібатуллін, МЯ Кривенок, ІІ Ільчук
Біоресурси і природокористування, 69-75, 2013
12013
Ефективні рівні та співвідношення метіоніну і треоніну у раціонах яєчних курей батьківського стада
ІІ Ібатуллін, МЯ Кривенок, ІІ Ільчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
Актуальні проблеми нормованої годівлі коропових та лососевих риб
ІІ Ібатуллін, ІІ Ільчук, ВМ Кондратюк, МЯ Кривенок
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
12012
Продуктивні якості та вміст мінеральних елементів у організмі перепелів залежно від рівня цинку в комбікормах [електронний ресурс]
ІІ Ібатуллін, ОВ Яценко, ІІ Ільчук
Наукові доповіді НУБіП України, 2010-4, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20