Зоя Левченко
Зоя Левченко
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: навч. посіб.
ПВ Іванюта, ЗМ Левченко
К.: Центр навчальної літератури 368, 10, 2006
552006
Звітність підприємств: навч. посіб.
ЮА Верига
К.: ЦУЛ 776, 31, 2008
452008
Звітність підприємств
ЮА Верига, ДМ Фесенко, ЗМ Левченко, ВВ Писаренко, ІД Ватуля, ...
Навчальний посібник, 2008
312008
Облік у бюджетних установах
ІД Ватуля, МІ Ватуля, ЗМ Левченко
К.: Центр учбової літератури, 2009
172009
Внутрішньогосподарський облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: Навч. посібн
ПВ Іванюта, ЗМ Левченко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
122006
Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене
ЮА Верига, ЗМ Левченко, ІД Ватуля
Навчальний посібник–К.: Центр учбової літератури, 2008
102008
Внутрiшньогосподарський (управлiнський) облiк у виробничих пiдроздiлах сiльськогосподарських господарюючих суб’єктiв: навчальний посiбник
ПВ Iванюта, ЗМ Левченко
Навчальний посiбник, 368, 2006
92006
Оцінка біологічних активів: проблеми використання справедливої вартості
НВ Семенишена, ЗМ Левченко
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Луцький національний технічний …, 2010
52010
Теоретико-методичні підходи до обгрунтування методів оптимізації структури капіталу підприємств
АП Дорошенко, ОО Дорошенко, КМ Гуркаєва
42017
Системне наставництво: управління корпоративними знаннями та навиками
ВІ Притула, ЗМ Левченко
ВНТУ, 2013
42013
Справедлива вартість як пріоритет в оцінці активів
ЗМ Левченко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 57, 2010
42010
Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів аграрного підприємства.
ЗМ Левченко
32016
Витрати виробництва: поняття та обліково-економічна сутність
ВІ Кондрич
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2013
22013
Розвиток інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів та методика оцінки її ефективності
IA Левченко
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
22011
Економічна сутність і класифікація біологічних активів
НВ Гончаренко, ЗП Гулик, ВМ Жук, ОО Канцуров, НС Котляревська, ...
Економічний аналіз, 72, 2010
22010
РОЛЬОВІ ІГРИ В НАВЧАЛЬНІЙ БУХГАЛТЕРІЇ
ЗМ Левченко
ББК 4. Я. 4 Засновник: Подільський державний аграрно-технічний університет …, 2009
22009
Організація бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами
ЗМ Левченко
«Економіка та суспільство». Електронне наукове фахове видання Мукачівського …, 2017
12017
Формування облікової політики аграрних підприємств щодо основних засобів
ЗМ Левченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 2015
12015
Формування облікової політики щодо витрат сільськогосподарської діяльності
ЗМ Левченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 2015
12015
Організація аудиту в середовищі управлінських інформаційних систем
ТП Мац, ЗМ Левченко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 135-138, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20