Кафедра Ділової іноземної мови та перекладу
Кафедра Ділової іноземної мови та перекладу
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу
ІІ Тимченко
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно …, 2001
422001
Аргументація в сучасній німецькій публіцистиці: прагмалінгвістичний аспект
ІІ Пірог
ступеня канд. філол. наук: 10.02. 04 “Германські мови”/ІІ Пирог.–Харків: ХНУ …, 2009
132009
Основи англо-українського кіноперекладу
ТГ Лукьянова
ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
122012
Зіставлення національних та глобальних культурних норм: Захід і Україна
АА Бадан
Теорія і практика управління соціальними системами.–Харків, 35-41, 2003
82003
Трансформація української ідентичності в умовах глобалізації
АА Бадан
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2004
52004
«Чужое слово» в концепции ММ Бахтина и методология анализа в художественном тексте
АА Бадан
Бахтинские чтения. Философия и методология: Проблемы гуманитарного сознания …, 1994
51994
Аргументація у світлі когнітивних операцій (на матеріалі німецького аргументативного дискурсу)
ІІ Пірог
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
32015
Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі
ВБ Коновалова, ВМ Мирошниченко
НТУ" ХПІ", 2013
22013
Прагматична когерентність сучасного німецького публіцистичного аргументативного дискурсу
ІІ Пірог
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2011
22011
Мовна комунікація як відображення картини світу
АА Бадан
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2003
22003
Переклад непрямих мовленнєвих актів з німецької мови на українську
ІІ Пірог, ДО Сапко
Studia Linguistica.–Вип 5, 470-475, 0
2
Прагматичні аспекти цитування у структурі аргументативного тексту (на матеріалі сучасної німецької публіцистики)
ІІ Пірог
Культура народов Причерноморья, 2006
12006
Особливості перекладу суспільно-політичної лексики з англійської мови на українську
НМ Акоп’янц, ВІ Полтавський
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Актуальні проблеми …, 2014
2014
Теоретические проблемы перевода языка деловых документов
ВМ Мирошниченко
Технологический аудит и резервы производства 6 (4), 8-10, 2013
2013
Відтворення інтертекстуальних зв’язків при перекладі сучасної англомовної художньої літератури
ВМ Мирошниченко
Технологічний аудит та резерви виробництва, 37-38, 2012
2012
The reproduction of intertextual relations in modern english literature translation
ВМ Мирошниченко
Technology audit and production reserves 6 (4 (8)), 37-38, 2012
2012
Автобиографический элемент в Романе АИ Солженицына Раковый корпус
НМ Акопьянц
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2012
2012
Стилистические средства сатиры в романе АИ Солженицына Раковый корпус
НМ Акопьянц
Мова і культура, 332-339, 2012
2012
Нравственный заряд образа Ефрема Поддуваева в романе АИ Солженицына Раковый корпус
НМ Акопьянц
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2012
2012
Проблеми перекладу Хибних друзів перекладача з англійської мови на українську
ВМ Мирошниченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 43-48, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20