Ірина Сидоренко(Садчикова)/Iryna Sydorenko(Sadchykova)
Ірина Сидоренко(Садчикова)/Iryna Sydorenko(Sadchykova)
Verified email at stu.cn.ua
TitleCited byYear
Транспортно-дорожній комплекс регіону: стан та проблеми
ІВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету., 129-136, 2007
102007
Теоретико-методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону
ІВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету., 169-182, 2010
92010
Інновації в підвищенні технологічного рівня транспорту
В Ільчук, НІ Богомолова, ІВ Сидоренко
Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій…, 2007
92007
Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості окремих сфер виробничої інфраструктури регіону
ІВ Сидоренко
Управління економічним розвитком промислових підприємств регіону, Донецьк…, 2013
52013
Еволюційні погляди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури
ІВС МП Бутко
Економіст, 11-14, 2013
4*2013
Фактори та резерви модернізації виробничої інфраструктури регіону
ІВ Сидоренко
Економіка. Фінанси. Право, 17-20, 2015
32015
Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону
ІВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету., 241-250, 2012
32012
Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону
ІВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету., 236-242, 2008
32008
Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства
ІВ Садчикова, ВС Садчиков
Фінансові дослідження, 87-95, 2016
22016
Основні тенденції розвитку ринку платіжних карток в Україні
В Ільчук, І Садчикова, Т Савченко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету…, 2016
12016
Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку залізниць у підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг
В Ільчук, І Садчикова
Проблеми і перспективи економіки та управління, 66-73, 2016
12016
Функціонування ринку венчурного капіталу в економіках транзитивного типу
ІВ Сидоренко, ДВ Хомик
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія…, 2014
12014
Механізм інвестування модернізації виробничої інфраструктури регіону
ІВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія…, 2013
12013
Концептуальні підходи до визначенні інтегрального показника рівня інвестування інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону
ІВ Сидоренко
БезнесІнформ, 82-87, 2013
12013
Система транспортно-дорожнього комплексу регіону
ІВ Сидоренко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету., 272-282, 2009
12009
Залізничний транспорт як важлива складова транспортно-дорожнього комплексу регіону
ІВ Сидоренко
К.: ГЭТУТ, 2008
12008
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
РВ Лавров, ІВ Садчикова
Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного…, 2019
2019
Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні
РВ Лавров, ІВ Садчикова, ІО Середюк
Економіка та держава, 4-11, 2019
2019
Фінанси, банківська справа та страхування: методичні вказівки до виконання та оформлення випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр…
РВ Лавров, ІВ Садчикова, АВ Тарасенко, ЛМ Ремньова, ВП Ільчук
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Податкова система: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
РВ Лавров, ПО Лук’яшко, ІВ Садчикова
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20