Подписаться
Катерина Ткаченко / Катерина Ткаченко / Kateryna Tkachenko / 0000-0002-0369-3100
Катерина Ткаченко / Катерина Ткаченко / Kateryna Tkachenko / 0000-0002-0369-3100
Білоцерківський національний аграрний університет / Bila Tserkva National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization
O Varchenko, V Radko, O Rudych, I Svynous, K Tkachenko
Agricultural science and practice 6 (1), 41-59, 2019
152019
Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability
G Kaletnik, O Shubravska, M Ibatullin, D Krysanov, Y Starychenko, ...
132019
Методичні підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств
ОМ Варченко, ІВ Свиноус, ЛС Іванова, КВ Ткаченко, ВА Биба
Агросвіт, 19-26, 2020
122020
Сутність економічної стійкості підприємств та процесу її забезпечення
ОО Рудич, ІО Герасименко, КВ Ткаченко
Інноваційна економіка, 74-78, 2016
82016
Обгрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока
ОА Шуст, ОМ Варченко, ІМ Паска, КВ Ткаченко, ІВ Свиноус
Економіка та держава, 23-27, 2021
62021
Сучасний стан та проблеми впровадження цифрових технологій в практику діяльності сільськогосподарських підприємств
ІВ Свиноус, ОЮ Гаврик, КВ Ткаченко, ДМ Микитюк, АВ Семисал
Інвестиції: практика та досвід, 35-39, 2020
62020
Suchasnyi stan ta problemy vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii v praktyku diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [The current state and problems of implementation of …
IV Svynous, OY Havryk, KV Tkachenko, DM Mykytiuk, AV Semysal
Investytsii: praktyka ta dosvid–Investments: practice and experience 15, 16, 2020
52020
Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності
ОМ Варченко, ІВ Свиноус, КВ Ткаченко
42016
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FACTORS FOR IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF GRAIN PRODUCTION IN UKRAINE
YS Grynchuk, KV Tkachenko, OO Drahan
INNOVATIVE ECONOMY, 5-11, 2018
32018
Сучасний стан світового ринку зернових культур та місце України в ньому
ІЮ Сальман, КВ Ткаченко
ПВНЗ" Хмельницький економічний університет", ПП" Інститут економіки …, 2015
32015
Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія
КВ Ткаченко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2012
32012
Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект
АС Даниленко, ОМ Варченко, ІВ Свиноус, ОА Шуст, ІВ Гончарук, ...
Київ, 2019.-288 с., 2019
22019
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В УКРАЇНІ
ЮС Гринчук, КВ Ткаченко, ОО Драган
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 5-11, 2018
22018
Обґрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока
ІМ Паска, ЮС Гринчук, ВІ Радько, КВ Ткаченко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2021
12021
Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах
ОМ Варченко, ІМ Демчак, ІВ Свиноус, ІВІ Артімонова, ДМ Микитюк, ...
Білоцерківський національний аграрний університет, 2019
12019
Пріоритетні напрями розвитку системи агрострахування в Україні
ІО Герасименко, КВ Ткаченко, ОО Рудич
Економіка та управління АПК, 94-105, 2018
12018
Регіональні особливості зерновиробництва та перспективи його розвитку
КВ Ткаченко
Національна академія аграрних наук України, 2014
12014
Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових
КВ Ткаченко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Аналіз структури виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах України
КВ Ткаченко
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
12014
Організаційно-економічні засади формування відносин між контрагентами за реалізації зерна
КВ Ткаченко
Економіка та управління АПК, 179-183, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20