Ганна Глуха
Ганна Глуха
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, кафедра інноваційного менеджмента та
Verified email at duep.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного зростання
ГЯ Глуха
172014
Інвестиції та їх вплив на економічне зростання
ГЯ Глуха
142014
Система факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект
ГЯ Глуха
112014
Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації
ГЯ Глуха, ОО Бондаренко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 139-144, 2011
112011
Національна економіка: фактори зростання: монографія
ГЯ Глуха
Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014
102014
Система показників економічного зростання
ГЯ Глуха
102013
Тіньова економіка: гальмування економічного зростання чи викривлення реальних результатів
ГЯ Глуха
102013
Глобалізація та економічне зростання
ГЯ Глуха
92014
Економічний розвиток та технологічна сингулярність: концепція взаємозв’язку і суперечності
АВ Шевчук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
82015
Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз
ГЯ Глуха
Академічний огляд, 32-38, 2013
52013
Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації
СВ Кузьмінов, ГЯ Глуха
Економіка та держава, 6-10, 2014
42014
Фіктивний капітал: природа, сутнісні характеристики та основні тенденції розвитку
ГЯ Глуха, ЕМ Лимонова
Європейський вектор економічного розвитку, 31-37, 2009
42009
Митна політика як фактор економічного зростання країни
ГЯ Глуха
32012
Іміджевий рейтинг як елемент системи оцінки конкурентоспроможності банківських установ на ринку України
ГЯ Глуха, ВІ Риль
Європейський вектор економічного розвитку, 9, 2010
32010
Грошово-кредитна політика як фактор економічного зростання держави
ГЯ Глуха
Прометей, 31-36, 2013
22013
Основні проблеми та перспективи функціонування транспортного комплексу України в умовах глобалізації
ЛЮ Чобаль
Прометей, 36-39, 2013
22013
Трансрівневий підхід до оцінки економічного розвитку
ГЯ Глуха, СВ Кузьмінов
12014
Політика коригування доходів та її вплив на економічне зростання держави
ГЯ Глуха
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка, 131-135, 2014
12014
Сучасні імперативи дослідження ролі заощаджень в економічному зростанні
ГЯ Глуха
12014
Механізми впливу бюджетної політики на економічну динаміку національної економіки
ГЯ Глуха
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20