Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Verified email at khibs.ubs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия
ЮБ Иванов, АН Тищенко, НА Дробитько, ОС Абрамова
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004
2382004
Розробка стратегії податкового планування на підприємстві
ВВ Маліков, ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 13-17, 2012
152012
Оцінка рівня розвитку конкурентних переваг дорожнього підприємства
ОС Абрамова
Экономика транспортного комплекса: сборник научных трудов, 117-123, 2008
62008
Удосконалення методики оцінки стратегічного потенціалу дорожніх підприємств
ОС Абрамова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ.–2006.–Вип 10 …, 2006
52006
Напрямки удосконалення податкового регулювання промислових підприємств
ОС Абрамова
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (3), 2016
42016
Ризики податкової оптимізації у сучасних умовах
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 200-204, 2015
32015
Диверсифікація бізнесу в умовах сучасного податкового навантаження
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 19-23, 2013
32013
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА» У СУЧАСНИХ УМОВАХ ОПОДАТКУВАННЯ
ОС Абрамова, ІВ Полтенко, ПВ Макогон
Вісник Університету банківської справи, 136-141, 2018
2018
Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «нематеріальні активи»
ОС Абрамова, ВЮ Фідря
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Необоротні активи в системі обігу капіталу підприємства
ОС Абрамова, ОС Абрамова, МП Коваленко, МП Коваленко
Дробязко Світлана Ігорівна, 2017
2017
Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання
ОС Абрамова, ОС Абрамова, ЮВ Крапівіна, ЮВ Крапивина
2017
Areas of improvement of tax adjustment of industrial enterprises
ОС Абрамова
Path of Science 2 (3), 2-74-2.81, 2016
2016
Направления совершенствования налогового регулирования промышленных предприятий
ОС Абрамова
Траектория науки 2 (3), 8-8, 2016
2016
Характеристики податкових ризиків на макро-та мікрорівні у податковому плануванні
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 69-71, 2012
2012
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИНЦИПУ" СЛАБОГО ЗВЕНА"
ОС Абрамова
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОС Абрамова, ОА Радченко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2007
2007
Врахування ризиків в управлінні стратегічним потенціалом дорожнього підприємства
АО С.
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць., 90-99, 2007
2007
Особенности учета экономических рисков в управлении стратегическим потенциалом предприятия
ОС Абрамова
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18