Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.ubs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия
ЮБ Иванов, АН Тищенко, НА Дробитько, ОС Абрамова
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004
2872004
Розробка стратегії податкового планування на підприємстві
ВВ Маліков, ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 13-17, 2012
172012
Оцінка рівня розвитку конкурентних переваг дорожнього підприємства
ОС Абрамова
Економіка транспортного комплексу, 117-123, 2008
72008
Напрямки удосконалення податкового регулювання промислових підприємств
ОС Абрамова
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (3), 2016
52016
Удосконалення методики оцінки стратегічного потенціалу дорожніх підприємств
ОС Абрамова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ.–2006.–Вип 10 …, 2006
52006
Диверсифікація бізнесу в умовах сучасного податкового навантаження
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 19-23, 2013
42013
Ризики податкової оптимізації у сучасних умовах
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 200-204, 2015
32015
Інформаційне забезпечення суб’єкта господарювання в сучасній системі управління конкурентноспроможністю
YS Peniak, LA Bieliaieva, OS Abramova
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 2 (29), 197-203, 2019
12019
Математическая модель разработки методики управления рисками в GRC-решении для организаций банковской системы РФ и ее решение
ОС Абрамова, ЕВ Постернак
Политехнический молодежный журнал, 11-11, 2018
2018
Аналіз особливостей трактування дефініції Заробітна плата у сучасних умовах оподаткування
ОС Абрамова, ІВ Полтенко, ПВ Макогон
Вісник Університету банківської справи, 136–141-136–141, 2018
2018
МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕСКРИПТИВНИХ ЧИННИКІВ ДЕФІНІЦІЇ «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ»
ОС Абрамова, ВЮ Фідря
О-17 Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали ІІІ …, 2018
2018
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ОС Абрамова, МП Коваленко
Экономика и Финансы (Украина), 4-9, 2017
2017
Некоторые аспекты управления рисками в программном продукте класса GRC для организаций банковской системы РФ
ОС Абрамова, ЕВ Постернак, ИЮ Шахалов
Безопасные информационные технологии, 3-6, 2017
2017
Необоротні активи в системі обігу капіталу підприємства
ОС Абрамова, ОС Абрамова, МП Коваленко, МП Коваленко
Дробязко Світлана Ігорівна, 2017
2017
Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання
ОС Абрамова, ОС Абрамова, ЮВ Крапівіна, ЮВ Крапивина
2017
Areas of improvement of tax adjustment of industrial enterprises
ОС Абрамова
Path of Science 2 (3), 2-74-2.81, 2016
2016
Направления совершенствования налогового регулирования промышленных предприятий
ОС Абрамова
Траектория науки 2 (3), 8-8, 2016
2016
Характеристики податкових ризиків на макро-та мікрорівні у податковому плануванні
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 69-71, 2012
2012
Развитие форм и механизмов управления жилищно-коммунальными услугами (на примере Дальнего Востока)
ОС Абрамова
Институт экономических исследований ДВО РАН, 2011
2011
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИНЦИПУ" СЛАБОГО ЗВЕНА"
ОС Абрамова
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20