Ольга Абрамова
Ольга Абрамова
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия
ЮБ Иванов, АН Тищенко, НА Дробитько, ОС Абрамова
Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004
2982004
Розробка стратегії податкового планування на підприємстві
ВВ Маліков, ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 13-17, 2012
192012
Оцінка рівня розвитку конкурентних переваг дорожнього підприємства
ОС Абрамова
Економіка транспортного комплексу, 117-123, 2008
52008
Удосконалення методики оцінки стратегічного потенціалу дорожніх підприємств
ОС Абрамова
Економіка транспортного комплексу: зб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ.–2006.–Вип 10 …, 2006
52006
Диверсифікація бізнесу в умовах сучасного податкового навантаження
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 19-23, 2013
42013
Напрямки удосконалення податкового регулювання промислових підприємств
ОС Абрамова
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (3), 2016
32016
Ризики податкової оптимізації у сучасних умовах
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 200-204, 2015
32015
Інформаційне забезпечення суб’єкта господарювання в сучасній системі управління конкурентноспроможністю
ЮС Пеняк, ЛА Бєляєва, ОС Абрамова
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019
1*2019
Аналіз особливостей трактування дефініції Заробітна плата у сучасних умовах оподаткування
ОС Абрамова, ІВ Полтенко, ПВ Макогон
Вісник Університету банківської справи, 136–141-136–141, 2018
2018
Морфологічний аналіз дескриптивних чинників дефініції «нематеріальні активи»
ОС Абрамова, ВЮ Фідря
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
ОС Абрамова, МП Коваленко
Экономика и Финансы (Украина), 4-9, 2017
2017
Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання
ОС Абрамова, ЮВ Крапівіна
2017
Направления совершенствования налогового регулирования промышленных предприятий
ОС Абрамова
Траектория науки 2 (3), 8-8, 2016
2016
Характеристики податкових ризиків на макро-та мікрорівні у податковому плануванні
ОС Абрамова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 69-71, 2012
2012
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИНЦИПУ" СЛАБОГО ЗВЕНА"
ОС Абрамова
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2008
2008
ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ОС Абрамова, ОА Радченко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2007
2007
Врахування ризиків в управлінні стратегічним потенціалом дорожнього підприємства
ОС Абрамова
Економіка транспортного комплексу: Зб. наук. праць., 90-99, 2007
2007
ДЕНЬ ПОДАТКОВОЇ СВОБОДИ В УКРАЇНІ
ОС Абрамова, ПВ Макогон
Редакційна колегія: ОІ Черевко, д-р техн. наук, проф.(відпов. редактор); ЛМ …, 0
Особенности учета экономических рисков в управлении стратегическим потенциалом предприятия
ОС Абрамова
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19