Follow
Відділ комп'ютерно орієнтованих засобів навчання
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем
ВЮ Биков, ЮО Жук
К.: Атіка, 5-15, 2005
1942005
Засоби навчання: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЮО Жук, ВП Волинський
К.: ІЗМН 208, 1997
1481997
Ком’пютерні технології для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання …, 2006
135*2006
Критичне мислення: як цього навчати
НВ Вукіна, НП Дементієвська
Харків:«Основа, 2007
1312007
Системнi особливостi освітнього середовища як об’єкту інформатизації
ЮО Жук
Післядипломна освіта в Україні, 35-37, 2002
1232002
Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища
ЮО Жук
Науково-методичний збірник “Нові технології навчання “, 106-112, 1998
1191998
Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем
ВЮ Биков, ЮО Жук
Збірник наукових праць: Проблеми та перспективи формування національної …, 2003
1002003
Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів
НП Дементієвська, НВ Морзе
Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання/За …, 2005
882005
Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій
ВЮ Биков, ЮО Жук, ЮМ Богачков
Педагогічна думка, 2008
872008
Критичне мислення: як цьому навчати: науковометодичний посібник
НВ Вукіна, НП Дементієвська, ІМ Сущенко
Харків: Б, 190, 2007
852007
Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України
ВЮ Биков, ОО Гриценчук, ЮО Жук
Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і …, 2015
812015
Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
НП Дементієвська, НВ Морзе
Комп’ютер в школі та сім’ї, 12-19, 1999
761999
Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі
ЮО Жук, ВЮ Биков
Комп’ютер в школі та сім” ї 5, 20-24, 2005
752005
Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України
ЮО Жук
Інформаційні технології і засоби навчання 3, 2007
742007
Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті
ОО Гриб’юк
Theory and methods of e-learning 4, 45-58, 2013
702013
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
661999
Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі
ЮО Жук, ОМ Соколюк, НП Дементієвська, ОП Пінчук
Педагогічна думка, 2011
612011
Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності
OM Naumenko
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (3), 2007
602007
Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу
ОО Гриб’юк
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2015
592015
Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутнього вчителя до самоосвіти
ОГ Федоренко
Проблеми трудової і професійної підготовки, 86-92, 2012
54*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20