Тарас Рак
Тарас Рак
IT STEP University \ ІТ СТЕП Університет
Підтверджена електронна адреса в itstep.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій
МЮ Кадемія, М Козяр, Т Рак
Львів: Сполом, 2011
762011
Інноваційні технології навчання: словник-глосарій: навчальний посібник для студентів, викладачів
М Кадемія, М Козяр, Т Рак
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 156, 2011
522011
Віртуальний університет: навч.-метод. посібник
ММ Козяр, ОБ Зачко, Р ТЄ
Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2009
47*2009
Image Superresolution via Divergence Matrix Automatic Detection of Crossover
D Peleshko, T Rak, I Izonin
International Journal of Intelligent Systems and Applications 8 (12), 1, 2016
452016
Video-based flame detection using LBP-based descriptor: influences of classifiers variety on detection efficiency
O Maksymiv, T Rak, D Peleshko
International Journal of Intelligent Systems and Applications 9 (2), 42, 2017
252017
Two-frames image superresolution based on the aggregate divergence matrix
D Peleshko, T Rak, M Peleshko, I Izonin, D Batyuk
2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2016
162016
Learning-based image super-resolution using weight coefficients of synaptic connections
I Izonin, R Tkachenko, D Peleshko, T Rak, D Batyuk
2015 Xth International Scientific and Technical Conference" Computer …, 2015
152015
Оптимізація структури портфелю проектів в системі забезпечення безпеки життєдіяльності
ОБ Зачко, ЮП Рак, ТЄ Рак
Управління проектами та розвиток виробництва, 26-30, 2008
142008
Real-time fire detection method combining AdaBoost, LBP and convolutional neural network in video sequence
O Maksymiv, T Rak, D Peleshko
2017 14th International Conference The Experience of Designing and …, 2017
122017
Підходи до формування портфелю проектів вдосконалення системи безпеки життєдіяльності
ОБ Зачко, ЮП Рак, ТЄ Рак
Управління проектами та розвиток виробництва, 54-61, 2008
122008
Проблеми захисту інформації у структурних підрозділах МНС України
ЮІ Грицюк, ТЄ Рак
Науковий вісник НЛТУ України 21 (12), 2011
92011
Структурные компоненты задачи Оптимального управления процессом тушения лесного пожара
ЮИ Грицюк, ИО Малец, ТЕ Рак
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 171-174, 2010
92010
Структурные компоненты задачи Оптимального управления процессом тушения лесного пожара
ЮИ Грицюк, ИО Малец, ТЕ Рак
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 171-174, 2010
92010
Управління проектами пожежогасіння віддалених зон території оптимізацією топологічних схем
ЮП Рак, ОД Синельніков, ТЄ Рак
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
92008
Пожежна тактика: Практикум
РВ Пархоменко, БВ Болібрух, ТЄ Рак
Львів: ЛДУ БЖД, 2007
92007
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання: словник-глосарiй
МЮ Кадемiя, ММ Козяр, ТЕ Рак
82011
Formal logical models of planning the computer trainer from working off the tactical skills of head of fire liquidation
Y Rak, O Zachko, T Rak
Bulletin of the National University" Lviv Polytechnic"(Visnyk Natsionalnogo …, 2010
82010
Deep convolutional network for detecting probable emergency situations
O Maksymiv, T Rak, O Menshikova
2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing …, 2016
62016
Пути усовершенствования профессиональной подготовки специалистов подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
ЮП Рак, ТЕ Рак, ОБ Зачко
Управляющие системы и машины, 37-43, 2011
62011
Формально-логічні моделі проектування комп’ютерного тренажера з відпрацювання тактичних навиків у керівника ліквідації пожежі
ЮП Рак, ОБ Зачко, ТЄ Рак
Видавництво Львівської політехніки, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20