Оксана Коваль
Оксана Коваль
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реформування пільг і привілеїв в Україні–наближення до європейських стандартів
ОЯ Коваль, Л Тарасенко, Т Яцків
Коваль ОЯ, Тарасенко ЛЛ, Яцків ТГ–Львів: Галицький друкар, 2009
202009
Тематичний словник-довідник з психології та педагогіки: навч. посіб.
ОЄ Коваль
Тернопіль: ТНЕУ, 2013
112013
Специфіка поняття «політична культура суспільства»
ЕМ Макаренко, О Коваль
Нова політика, 8-12, 1997
91997
Використання інтерактивних методів навчання в процесі формування професійно-моральних цінностей магістрантів вищої економічної школи
ОЄ Коваль
Педагогічний дискурс, 159-161, 2011
52011
Легітимність державної влади: співвідношення правових і моральних аспектів реалізації
ОЯ Коваль
Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018
42018
Співвідношення понять легітимність, легальність та легалізація
ОЯ Коваль
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 7-10, 2016
42016
Співвідношення правових і моральних факторів визначення понять легітимності й легальності
ОЯ Коваль
Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична …, 2014
32014
Активізація професійного саморозвитку аспірантів–майбутніх викладачів вищої економічної школи
ОЄ Коваль
НАУКОВI ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 95, 2014
32014
Звернення стягнення на житло на підставі виконавчого напису нотаріуса: прогалини законодавства та шляхи їх виправлення
О Коваль
Вісник Академії правових наук України, 253–261-253–261, 2013
32013
Студенти магістратури як суб’єкти системи професійноморального виховання економічного ВНЗ
ОЄ Коваль
Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки.–Черкаси, 127-131, 2009
32009
Співвідношення понять легітимність та легальність державної влади як визначальних категорій функціонування суспільства
ОЯ Коваль
Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична …, 2015
22015
Тематичний словник-довідник з психології та педагогіки
ОЄ Коваль
ТНЕУ, 2013
22013
Проблематика становлення інституту управління майном в Україні
О Коваль
Право України, 97-101, 2010
22010
Умови забезпечення професійного саморозвитку магістрантів вищої економічної школи в процесі психолого-педагогічної підготовки
ОЄ Коваль
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Вища освіта України …, 2009
22009
Статистичні узагальнення із надання кредитів та їх вплив на розвиток вітчизняних підприємств машинобудування
ЮО Голуб
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 174-177, 2009
22009
Моральні цінності в особистості студентів вищого навчального закладу економічного спрямування
ОЄ Коваль
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
22005
The act of mercy as a canon of moral formation of a personality
OY Koval
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
12017
Правові форми легітимації влади
ОЯ Коваль
Часопис Київського університету права, 42-46, 2016
12016
Проблеми легітимності влади в сучасному інформаційному суспільстві
ОЯ Коваль
Прикарпатський юридичний вісник, 11-15, 2016
12016
Теоретико-правові засади легітимності державної влади
ОЯ Коваль
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20