УПЕП кафедра
УПЕП кафедра
Хмельницкий национальный университет
Verified email at khnu.Km.ua - Homepage
TitleCited byYear
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2003
3612003
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Данюк, ВМ Петюх, ВН Петюх, СО Цимбалюк, ...
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2004
1842004
Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики
ДП Богиня, МВ Семикіна
К.: Шторм 382, 2003
1132003
Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку
ВМ Абрамов, ВМ Данюк, АМ Колот
Одеса: ОКФА, 15, 1995
821995
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Ємельяненко, ВМ Петюх, ЛВ Торгова, АМ Гриненко
К.: КНЕУ 315, 41, 2003
802003
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград:Степ, 2002
722002
Трудовий менталітет у системі мотивації праці
ДП Богиня, МВ Семикіна
Кіровоград: Поліграф-Терція, 209-210, 2002
662002
Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання
МВ Семикіна
Кіровоград: ПВЦ Мавік, 2004
562004
Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень
ІМ Кравець
К.: Юрінком Інтер, 41, 2010
542010
Мотивування як чинник активізації трудової поведінки
В Данюк, О Чернушкіна
Україна: аспекти праці, 32-36, 2008
522008
Організація праці менеджера
ВМ Данюк
К.: КНЕУ, 2006
522006
Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання
МВ Семикіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету…, 2010
502010
Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч‐метод. посіб
ЛВ Торгова, ОВ Хитра
Львів:“Новий Світ‐2000”, 2006.‐512с, 2006
472006
Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики): монографія
МД Ведерніков
Хмельницький: Евріка, 2001
462001
Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці/Відп. ред. ВВ Онікієнко
МВ Семикіна
Кіровоград: ПВЦ" Мавік, 2004
392004
Конкуренція і конкурентоспроможність на ринку праці: методологія визначення
МВ Семикіна
382008
Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії
МВ Семикіна, НА Іщенко, МО Родіонова
КОД, 2009
372009
Економічна мотивація інвестування в розвиток людського капіталу підприємства
МВ Семикіна
НАУ, 2008
352008
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теорія і практика регулювання. Монографія (За ред. Семикіної МВ)
МВ Семикіна, ОО Смірнов
Кіровоград:КОД, 2008
332008
Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та протиріччя
МВ Семикіна
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 197-200, 2009
322009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20