УПЕП кафедра
УПЕП кафедра
Хмельницкий национальный университет
Підтверджена електронна адреса в khnu.Km.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Соціально-трудові відносини: теорія і практіка регулювання: монографія
АМ Колот
KNEU, 2004
3322004
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Данюк, ВМ Петюх, ВН Петюх, СО Цимбалюк, ...
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2004
1522004
Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики
ДП Богиня, МВ Семикіна
К.: Шторм 382, 2003
1062003
Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку
ВМ Абрамов, ВМ Данюк, АМ Колот
Одеса: ОКФА, 15, 1995
751995
Інноваційна праця в конкурентному середовищі: загальна методологія, мотиваційні основи регулювання:[монографія]
МВ Семикіна, ЛА Коваль
Кіровоград:Степ, 2002
702002
Конфліктологія: навч. посіб./за заг. ред. ВМ Петюха, ЛВ Торгової
ЛМ Ємельяненко, ВМ Петюх, ЛВ Торгова, АМ Гриненко
К.: КНЕУ, 2003
672003
Трудовий менталітет у системі мотивації праці
ДП Богиня, МВ Семикіна
Кіровоград: Поліграф-Терція, 209-210, 2002
632002
Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання
МВ Семикіна
Кіровоград: ПВЦ Мавік, 2004
512004
Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання
МВ Семикіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету…, 2010
502010
Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень
ІМ Кравець
К.: Юрінком Інтер, 41, 2010
472010
Організація праці менеджера
ВМ Данюк
К.: КНЕУ, 2006
472006
Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч‐метод. посіб
ЛВ Торгова, ОВ Хитра
Львів:“Новий Світ‐2000”, 2006.‐512с, 2006
432006
Мотивування як чинник активізації трудової поведінки
В Данюк, О Чернушкіна
Україна: аспекти праці, 32-36, 2008
422008
Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників (проблеми теорії і практики): монографія
МД Ведерніков
Хмельницький: Евріка, 2001
422001
Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії
МВ Семикіна, НА Іщенко, МО Родіонова
КОД, 2009
382009
Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці
МВ Семикіна
Кіровоград: Мавік, 2004
372004
Економічна мотивація інвестування в розвиток людського капіталу підприємства
МВ Семикіна
НАУ, 2008
342008
Конкурентоспроможність персоналу підприємства: теорія і практика регулювання. Монографія (За ред. Семикіної МВ)
МВ Семикіна, ОО Смірнов
Кіровоград:КОД, 2008
322008
Конкуренція і конкурентоспроможність на ринку праці: методологія визначення
МВ Семикіна
302008
Еволюція організаційної культури на українських підприємствах: проблеми та протиріччя
МВ Семикіна
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 197-200, 2009
272009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20