Follow
Подопригора Наталія Володимирівна, Podoprygora Nataliia
Подопригора Наталія Володимирівна, Podoprygora Nataliia
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах
НВ Подопригора
дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 та 13.00.02 (фізика). – Кіровоград, 2016…, 2016
242016
Organization and realization of the experimental cycle of scientific cognition at Physics study
N Podoprygora
Latin-American Journal of Physics Education, 13-21, 2014
112014
Удосконалення класифікації видів шкільного фізичного експерименту за змістом, метою і методами
НВ Подопригора, ВП Вовкотруб
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (60), 175-178, 2005
11*2005
Комплект для вивчення фізичних основ роботи електронно-обчислювальної техніки
НВ Федішова
Фізика та астрономія в школі, 23-27, 1999
101999
Комплект автоматичних пристроїв і функціональних вузлів електронної техніки для фізичного експерименту
НВ Федішова
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені…, 1998
81998
Searching for the twofrequency motion modes of a three-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer
V Yatsun, G Filimonikhin, A Haleeva, L Krivoblotsky, Y Machok, M Mezitis, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7-106), 103-111, 2020
72020
Компетентнісний підхід як умова переходу професійної підготовки майбутніх учителів фізики на нові показники якості освіти: структура математичної компетентності з фізики
НВ Подопригора
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П…, 2014
7*2014
Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків
ВП Вовкотруб, МІ Садовий, НВ Подопригора, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП Ексклюзив-Систем, 2011
72011
Використання електронних засобів для моделювання фізичних дослідів
НВ Подопригора
Фізика та астрономія в школі, 18-19, 2002
72002
Про навчання експериментальних і теоретичних методів фізики у педагогічному університеті
НВ Подопригора
Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і…, 2013
62013
Розв’язування олімпіадних задач з фізики: Для студентів вищих навчальних закладів
ВП Вовкотруб, ІЗ Ковальов, НВ Подопригора
Кіровоград, РВЦ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2009
62009
Закон збереження електричного заряду та його інваріантність відносно калібрувальних перетворень
НВ Подопригора
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (72), 211-218, 2007
62007
Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]/Подопригора НВ, Трифонова ОМ, Садовий МІ-Кіровоград: РВВ КДПУ ім
НВ Подопригора
В. Винниченка, 2012
52012
Лабораторний практикум з курсу загальної фізики: Навчально-методичний посібник. Частина 1. Механіка
НГ Антонова, НВ Подопригора, ІВ Сальник, ІЮ Ткачук, ОМ Царенко
Кіровоград: ТОВ Сабоніт.–2009.–126 с, 2009
52009
Studying the excitation of resonance oscillations in a rotor on isotropic supports by a pendulum, a ball, a roller
V Yatsun, G Filimonikhin, N Podoprygora, V Pirogov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 32–43, 2019
42019
Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики
МІ Садовий, ОВ Рєзіна, ОМ Трифонова, МВ Хомутенко, ...
Ексклюзив-Систем, 2019
42019
Інтеграційний підхід до навчання студентів природничих дисциплін
НВ Подопригора, ЄО Клоц
Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і…, 2017
42017
Комплексне представлення співвідношень невизначеностей у процесі підготовки майбутніх учителів фізики
НВ Подопригора
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 48-54, 2014
42014
Теоретичні і експериментальні методи введення силових характеристик електромагнітного поля при підготовці майбутніх учителів фізики
НВ Подопригора
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія…, 2013
42013
Психолого-педагогічні аспекти підготовки студентів до виконання фізичного експерименту
НВ Подопригора
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія…, 2003
4*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20