Подписаться
Наталія Подопригора, Подопригора Наталія Володимирівна, Podoprygora Nataliia
Наталія Подопригора, Подопригора Наталія Володимирівна, Podoprygora Nataliia
Другие именаФедішова Наталія Володимирівна
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене cuspu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах
НВ Подопригора
дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 та 13.00.02 (фізика). – Кіровоград, 2016 …, 2016
292016
Searching for the twofrequency motion modes of a three-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer
V Yatsun, G Filimonikhin, A Haleeva, L Krivoblotsky, Y Machok, M Mezitis, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7-106), 103-111, 2020
122020
Organization and realization of the experimental cycle of scientific cognition at Physics study
N Podoprygora
Latin-American Journal of Physics Education, 13-21, 2014
122014
Удосконалення класифікації видів шкільного фізичного експерименту за змістом, метою і методами
НВ Подопригора, ВП Вовкотруб
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (60), 175-178, 2005
12*2005
Комплект для вивчення фізичних основ роботи електронно-обчислювальної техніки
НВ Федішова
Фізика та астрономія в школі, 23-27, 1999
101999
Про навчання експериментальних і теоретичних методів фізики у педагогічному університеті
НВ Подопригора
Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і …, 2013
92013
Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту
НВ Федішова
Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата пед.наук зі спец …, 1999
91999
Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 "Теорія та методика навчання …
НВ Федішова
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1999
91999
Комплект автоматичних пристроїв і функціональних вузлів електронної техніки для фізичного експерименту
НВ Федішова
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 1998
91998
Теоретичні і експериментальні методи введення силових характеристик електромагнітного поля при підготовці майбутніх учителів фізики
НВ Подопригора
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сергія …, 2013
82013
Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]/Подопригора НВ, Трифонова ОМ, Садовий МІ-Кіровоград: РВВ КДПУ ім
НВ Подопригора
В. Винниченка, 2012
82012
Вибрані задачі з фізики та варіанти їх розв’язків
ВП Вовкотруб, МІ Садовий, НВ Подопригора, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем, 2011
82011
Вступ до навчального фізичного експерименту
ВП Вовкотруб, НО Ментова, НВ Подопригора
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
82007
Використання електронних засобів для моделювання фізичних дослідів
НВ Подопригора
Фізика та астрономія в школі, 18-19, 2002
82002
Компетентнісний підхід як умова переходу професійної підготовки майбутніх учителів фізики на нові показники якості освіти: структура математичної компетентності з фізики
НВ Подопригора
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2014
7*2014
Закон збереження електричного заряду та його інваріантність відносно калібрувальних перетворень
НВ Подопригора
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (72), 211-218, 2007
72007
Studying the excitation of resonance oscillations in a rotor on isotropic supports by a pendulum, a ball, a roller
V Yatsun, G Filimonikhin, N Podoprygora, V Pirogov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 32–43, 2019
62019
Фізика твердого тіла: навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних університетів
НВ Подопригора, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2013
62013
Розв’язування олімпіадних задач з фізики: Для студентів вищих навчальних закладів
ВП Вовкотруб, ІЗ Ковальов, НВ Подопригора
Кіровоград, РВЦ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2009
62009
Лабораторний практикум з курсу загальної фізики: Навчально-методичний посібник. Частина 1. Механіка
НГ Антонова, НВ Подопригора, ІВ Сальник, ІЮ Ткачук, ОМ Царенко
Кіровоград: ТОВ «Сабоніт».–2009.–126 с, 2009
62009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20