Подопригора Наталія Володимирівна, Podoprygora Nataliia
Подопригора Наталія Володимирівна, Podoprygora Nataliia
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах
НВ Подопригора
дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 та 13.00.02 (фізика). – Кіровоград, 2016 …, 2016
212016
Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах
НВ Подопригора
автореф. дис... доктора пед. наук : спец. 13.00.04 та 13.00.02 (фізика), 2016
212016
Методична система навчання математиних методів фізики у педагогічних університетах: Монографія
НВ Подопригора
Кіровоград: ФО-П Александрова М.В., 2015
212015
Методична система навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах
НВ Подопригора
Міністерство освіти і науки України ; Кіровоградський державний педагогічний …, 2015
212015
Organization and realization of the experimental cycle of scientific cognition at Physics study
N Podoprygora
Latin-American Journal of Physics Education, 13-21, 2014
112014
Комплект для вивчення фізичних основ роботи електронно-обчислювальної техніки
НВ Федішова
Фізика та астрономія в школі, 23-27, 1999
111999
Удосконалення класифікації видів шкільного фізичного експерименту за змістом, метою і методами
НВ Подопригора, ВП Вовкотруб
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 2 (60), 175-178, 2005
8*2005
Комплект автоматичних пристроїв і функціональних вузлів електронної техніки для фізичного експерименту
НВ Федішова
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 1998
81998
Компетентнісний підхід як умова переходу професійної підготовки майбутніх учителів фізики на нові показники якості освіти: структура математичної компетентності з фізики
НВ Подопригора
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2014
7*2014
Лабораторний практикум з курсу загальної фізики: Навчально-методичний посібник. Частина 1. Механіка
НГ Антонова, НВ Подопригора, ІВ Сальник, ІЮ Ткачук, ОМ Царенко
Кіровоград: ТОВ «Сабоніт».–2009.–126 с, 2009
62009
Про навчання експериментальних і теоретичних методів фізики у педагогічному університеті
НВ Подопригора
Наукові записки. Серія: проблеми методики фізико-математичної і …, 2013
52013
Математичні методи фізики: навч. посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.]/Подопригора НВ, Трифонова ОМ, Садовий МІ-Кіровоград: РВВ КДПУ ім
НВ Подопригора
В. Винниченка, 2012
52012
Розв’язування олімпіадних задач з фізики: Для студентів вищих навчальних закладів
ВП Вовкотруб, ІЗ Ковальов, НВ Подопригора
Кіровоград, РВЦ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2009
52009
Сучасні засоби експериментування у підготовці майбутнього вчителя фізики
НВ Подопригора, МІ Садовий, ОМ Трифонова
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного …, 2007
52007
Закон збереження електричного заряду та його інваріантність відносно калібрувальних перетворень
НВ Подопригора
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (72), 211-218, 2007
52007
Використання електронних засобів для моделювання фізичних дослідів
НВ Подопригора
Фізика та астрономія в школі, 18-19, 2002
52002
Searching for the Twofrequency Motion Modes of a Threemass Vibratory Machine With a Vibration Exciter in the Form of a Passive Autobalancer
V Yatsun, G Filimonikhin, A Haleeva, L Krivoblotsky, Y Machok, M Mezitis, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (7), 106, 2020
42020
Комплексне представлення співвідношень невизначеностей у процесі підготовки майбутніх учителів фізики
НВ Подопригора
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 48-54, 2014
42014
Вступ до навчального фізичного експерименту: Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів/Подопригора НВ–Кіровоград: РВЦ КДПУ ім
НВ Подопригора
В. Винниченка, 2003
42003
Реалізація ергономічних вимог у процесі проектування і виготовлення навчального обладнання з фізики
ВП Вовкотруб, НВ Федішова
Наукові записки.Серія: Педагогічні науки, 203-209, 2001
4*2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20