Valentyn Rach
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб.
ВА Рач
К.:«КІС 276, 4, 2010
2152010
Принципы системного подхода в проектном менеджменте
ВА Рач
Управление проектами и развитие производства, 2000
582000
Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку
ВА Рач
Матеріали конференції «Управління проектами: стан та перспективи».–Миколаїв, 4-6, 2009
482009
Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний
ВА Рач
Управление проектами и развитие производства, 2004
432004
Методологія системного підходу та наукових досліджень:[навч. посібник]
ВА Рач
В. Даля 210, 2010
382010
Управление рисками в проектах, реализуемых в условиях переходной экономики: Фінансові продукти для реального сектора в Україні
ВА Рач, ДВ Рач
Матеріали міжнародної конференції, 14-16, 2000
332000
Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности
ВА Рач, ОВ Россошанская, ЕМ Медведева
Управление проектами и развитие производства, 2010
312010
Побудова термінологічної системи організації наукового знання
ВА Рач
Науковий світ, 13-16, 2011
302011
Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал»
ВА Рач, ОМ Медведєва, ОВ Россошанська
Управление проектами и развитие производства, 2008
292008
Мягкие проекты: отличительные черты, классификация, масштабность применения
ВА Рач
Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Прискорення розвитку …, 2009
272009
Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров с использованием теории нечетких множеств
ВА Рач, ОВ Бирюков
Управление проектами и развитие производства, 2009
272009
Методологические проблемы научной специальности управления проектами и программами на современном этапе ее развития
ВА Рач, ВН Бурков
Управление проектами и развитие производства, 2010
262010
Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів
ВА Рач, АЮ Борзенко-Мірошніченко
Управління проектами та розвиток виробництва, 81-89, 2009
262009
Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких …
ВА Рач, ОП Коляда
Управління проектами та розвиток виробництва, 144-151, 2009
262009
Идентификация компетентности в сфере управления проектами
ВА Рач, ОВ Бирюков
Управление проектами и развитие производства, 2007
242007
К построению моделей проектного менеджмента
ВА Рач
Управление проектами и развитие производства, 2000
242000
Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів
ВА Рач, ОП Коляда, ОА Антонян
Управління проектами та розвиток виробництва, 91-101, 2009
222009
Категорийний апарат проектів девелопменту нерухомості
ВА Рач, ОС Шарова
Управление проектами и развитие производства, 2008
212008
Категорийний апарат проектів девелопменту нерухомості
ВА Рач, ОС Шарова
Управление проектами и развитие производства, 2008
212008
Принципи формування концепцій
ВА Рач
Вісник державної служби України, 93-95, 2000
212000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20