Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти
ОІ Гулай
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2009
662009
Види інновацій в освіті та їх класифікація
ВМ Вакуленко
Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
442010
Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку
ОВ Тарасова
Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
252011
Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ
ОВ Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
232014
Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі
ІМ Мельничук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
212010
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
162014
Концепція розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу
ІМ Козубцов
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
152014
Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища
КЛ Бугайчук
Вісник Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б …, 2011
152011
Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх економістів-міжнародників
ЛВ Максимчук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
142012
Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти
ВА Шемчук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2012
102012
Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх офіцерів-правоохоронців: зміст, структура та особливості
ОВ Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
92013
Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів в навчальних закладах провідних країн НАТО
ОБ Даниленко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2015
82015
Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу як педагогічна проблема
АВ Чудик
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
82014
Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
О Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
62016
Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування інформаційних технологій
ОА Блажук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
62011
Професійна ідентичність фахівця: теоретичний аспект
ЛМ Романишина, ВО Дундюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
62010
Концепцiя розвитку методологiчної компетентностi аспiранта вiйськового вищого навчального закладу
IМ Козубцов
Вiсник Нацiональної академiї Державної прикордонної служби України: електрон …, 2014
52014
Сутність та особливості змісту професійно-психологічної компетентності офіцерів-прикордонників
КМ Горбатько
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
52013
Методика організації та результати експериментального дослідження з формування військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-бакалаврів
ОВ Торічний
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
52012
Громадянська відповідальність як предмет філософських і педагогічних досліджень
ВП Примак
Вісник Національної академії державної прикордонної служби України, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20