Підписатись
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогіка (електронне видання)
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти
ОІ Гулай
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2009
1052009
Види інновацій в освіті та їх класифікація
ВМ Вакуленко
Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
662010
Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ
ОВ Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
482014
Вища освіта в США: сучасний стан та пріоритети розвитку
ОВ Тарасова
Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
332011
Сутність та зміст поняття дистанційне навчання в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі
ІГ Блощинський
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
292015
Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі
ІМ Мельничук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
272010
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
252014
Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі
АВ Шиба
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2012
192012
Концепція розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу
ІМ Козубцов
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
172014
Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти
ВА Шемчук
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2012
162012
Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища
КЛ Бугайчук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
162011
Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу як педагогічна проблема
АВ Чудик
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
132014
Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
О Торічний
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2016
112016
Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів в навчальних закладах провідних країн НАТО
ОБ Даниленко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2015
112015
Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх офіцерів-правоохоронців: зміст, структура та особливості
ОВ Діденко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
112013
Роль практичної підготовки у формуванні професійної компетентності офіцерів-прикордонників
АВ Галімов
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
82011
Професійна ідентичність фахівця: теоретичний аспект
ЛМ Романишина, ВО Дундюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
82010
Громадянська відповідальність як предмет філософських і педагогічних досліджень
ВП Примак
Вісник Національної академії державної прикордонної служби України, 2012
72012
Професійна підготовка прикордонників європейського Союзу (на прикладі прикордонної варти Республіки Польща)
ОМ Кіреєв
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
72011
Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування інформаційних технологій
ОА Блажук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
72011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20