Подписаться
Iryna Zadorozhna Задорожна Ірина Павлівна
Iryna Zadorozhna Задорожна Ірина Павлівна
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Тернопільський національний педагогічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 02/Задорожна …
ІП Задорожна
Київ (Zadorozhna, IP,(2012). Theoretical and Methodological Foundations of …, 2012
1382012
Організація самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною компетентністю в аудіюванні
ІП Задорожна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
1202013
Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки : монографія
ІП Задорожна
Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011
1182011
Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії
ІП Задорожна
ІП Задорожна.–2002.–332 с, 2002
602002
Development of Pre-Service English Teachers' Language Skills and Learner Autonomy via Blended Learning.
S Nikolaeva, I Zadorozhna, O Datskiv
Romanian Journal for Multidimensional Education/Revista Romaneasca pentru …, 2019
262019
Структура та зміст навчально-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови
ІП Задорожна
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2013
222013
Компетентнісний підхід у сучасній системі мовної освіти
ІП Задорожна
Вісник КНЛУ.–Вип 14, 10-14, 2008
182008
Developing language learning strategies and self-evaluation skills as key factors in promoting prospective FL teacher’s autonomy
IP Zadorozhna
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти …, 2016
122016
Розвиток автономії студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін
ІП Задорожна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
92015
Модель організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією
ІП Задорожна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
92012
Development of pre-service foreign languages teachers’ emotional intelligence by means of reflection
I Zadorozhna, O Datskiv, N Levchyk
82018
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ ЛЕКСИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
ІП Задорожна
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 190-196, 2011
72011
PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ATTITUDES TO CO-TEACHING
I Zadorozhna, O Datskiv, V Shepitchak
Advanced Education, 41-46, 2020
62020
Reflective foreign language teaching and learning of university students
I Zadorozhna
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
6*2017
Теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з англійської мови
ІП Задорожна
Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія.–К.: КНЛУ, 119-125, 2006
62006
Контроль результатів самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю
ІП Задорожна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
52014
Особливості формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків засобами навчальних проєктів
ІП Задорожна
42022
Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students
IP Zadorozhna, AO Klymenko, P Quam
Інформаційні технології і засоби навчання, 169-182, 2019
42019
Психолого-педагогічні передумови формування індивідуального стилю навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти
ІП Задорожна
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 42-46, 2007
42007
Motivation of pre-service English teachers to learn English as a foreign language in challenging circumstances
I Zadorozhna, O Datskiv
32022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20