Валерій Іванович Похилько, Валерий Иванович Похилько, ВІ Похилько, Valeriy Pokhylko
Валерій Іванович Похилько, Валерий Иванович Похилько, ВІ Похилько, Valeriy Pokhylko
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Передчасно народжені діти: сучасний погляд на постнатальну адаптацію та стан здоров’я у ранньому віці
ВІ Похилько, ГМ Траверсе, СМ Цвіренко, ЛА Жук, ММ Оскоменко
Вісник проблем біології і медицини 2 (1), 2016
112016
Peredchasno narodzheni dity: suchasnyi pohliad na postnatalnu adaptatsiiu ta stan zdorov’ia u rannomu vitsi [Premature children: modern view on postnatal adaptation and health …
VI Pokhylko, GM Traverse, SM Tsvirenko, LA Zhuk, MM Oskomenko
Visnyk problem biolohii i medytsyny,(1), 22-27, 2016
92016
Морфофункціональні зміни мітохондрій нейроцитів стовбура мозку щурів в умовах експериментальної моделі гіпоксії та її корекції цереброкурином і ліпіном
ТК Знаменська, ВІ Похилько, КВ Розова, ОМ Ковальова, КО Костюкова
Перинатология и педиатрия, 28, 2006
72006
Асфіксія у новонароджених
ВІ Похілько
Патогенез, діа гностика та лікування (клініко-експериментальні дослідження …, 0
7
Генетичні аспекти потреби у медичних втручаннях у новонароджених
НГ Горовенко, ЄЄ Шунько, ОТ Лакша, ЗІ Россоха, СП Кир'яченко, ...
Современная педиатрия, 41-45, 2013
62013
Регіонарний специфічний лімфаденіт після щеплення БЦЖ у дітей
ІВ Ксьонз, ВІ Похилько, ОМ Ковальова, МІ Грищенко, ...
Погляд на проблему. Хірургічний менеджмент. Неонатологія, хірургія та …, 2012
62012
Вивчення впливу Цереброкурину® і ліпіну на зміни мітохондрій тканини мозку щурів в умовах експериментальної моделі гіпоксії
ТК Знаменська, ВІ Похилько, КВ Розова, ОМ Ковальова, КО Костюкова
Лікарська справа, 84-89, 2006
62006
Роль полиморфизма генов TLR-2, TLR-3, TLR-4 при гриппе
ГМ Дубинская, НО Прийменко, ИП Кайдашев, ВИ Похилько, КФ Чуб, ...
Тбилисский государственній медицинский университет, 2014
52014
The role of genetic determinant in the development of severe perinatal asphyxia
NG Gorovenko, ZI Rossokha, SV Podolskaya, VI Pokhylko, GA Lundberg
Cytology and genetics 44 (5), 294-299, 2010
52010
Аналіз внеску поліморфних варіантів генів GSTT1, GSTM1, GSTP1 у розвиток критичних станів та органних дисфункцій у недоношених новонароджених новонароджених з низькою масою тіла
НГ Горовенко, ЄЄ Шунько, ЗІ Россоха, ОМ Ковальова, ВІ Похилько
Здоровье женщины 5, 176-9, 2010
52010
Гіпоксія плода та асфіксія новонародженого
ТК Знаменська, ВІ Похилько, ВВ Подольський, АГ Ципкун, ...
Агентство “Стандарт”, 2010
52010
Проблема перинатальної гіпоксії (асфіксії). Діагностика й лікування на сучасному етапі
ВІ Похилько, ОМ Ковальова
Світ медицини та біології, 114-120, 2006
52006
Пріоритети Національного плану дій з припинення смертей новонароджених, які можна попередити, в рамках глобальної стратегії ООН" Кожна Жінка, Кожна Дитина"
ТК Знаменська, ЄЄ Шунько, ОМ Ковальова, ВІ Похилько, ...
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина, 2016
42016
Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим
ОМ Ковальова
Перинатология и педиатрия, 96-100, 2013
42013
GSTM1 у новонароджених, які перенесли перинатальну асфіксію/ТК Знаменська, НГ Горовенко, ВІ Похилько [та ін.]
А поліморфізму генів GSTT
Педіатрія, акушерство та гінекологія 71 (5), 28-29, 2009
42009
A Partly Fermented Infant Formula with Postbiotics Including 3′-GL, Specific Oligosaccharides, 2′-FL, and Milk Fat Supports Adequate Growth, Is Safe and Well-Tolerated in …
Y Vandenplas, V de Halleux, M Arciszewska, P Lach, V Pokhylko, ...
Nutrients 12 (11), 3560, 2020
32020
Прогнозирование возникновения тяжелых внутрижелудочковых кровоизлияний и пути их предупреждения у преждевременно рожденных детей
ЕМ Ковалева, ВИ Похилько, АИ Белорус, ГА Соловьева, ...
Wydawnictwo Aluna, 2018
32018
Анализ ассоциаций между полиморфизмом гена ангиотензин-превращающего фермента и развитием артериальной гипотензии у преждевременно рожденных детей с бактериальными инфекциями …
ЕМ Ковалева, ВИ Похилько, ЮИ Чернявская, ЕА Калюжка, ...
Тбилисский национальный государственный университет, 2015
32015
Паліативна допомога у новонароджених: медико-етичні та фінансово-економічні аспекти
ОО Ріга, ОМ Ковальова, ОВ Коробка, МО Гончарь, ВІ Похилько, ...
ДУ" Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"., 2015
32015
Асоціації між поліморфізмом GSTT1, GSTP1, GSTM1 генів у індивідуумів та схильністю їх до окремих захворювань (огляд літератури)
ТК Знаменська, ОМ Ковальова, ВІ Похилько, ОО Калюжко, ...
Перинатология и Педиатрия, 51, 2012
32012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20