Василь Васильович Буджак
Title
Cited by
Cited by
Year
Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Чернівці: ДрукАрт, 2010
282010
Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі
ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВП Коржик, ВВ Буджак
Запов. справа в Укра ні 7 (2), 73-98, 2001
212001
До методики картування видів флори (на прикладі Чернівецької області)
ВВ Буджак, ІІ Чорней, АІ Токарюк
Наук. вісн. Чернів. ун-ту.–Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 168-170, 2009
182009
Види трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ІІ Чорней, АІ Токарюк, ВВ Буджак, ...
Український ботанічний журнал, 852-864, 2010
162010
The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathian (Ukraine)
AI Tokaryuk, II Chorney, KV Korzhan, VV Budzhak, MV Velychko, ...
Thaiszia–Journal of Botany 22 (2), 243-254, 2012
152012
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
152005
Національний природний парк Вижницький. Рослинний світ
ІІ Чорней, ВВ Буджак, ДМ Якушенко, ВП Коржик, ВА Соломаха, ...
К.: Фітосоціоцентр 248, 2005
142005
Numeric syntaxonomical analysis of communities of the Molinia caerulea complex in Southwestern of Ukraine
VV Budzhak, ІІ Chorney, АІ Tokariuk, A Kuzemko
Hacquetia 15 (2), 2016
122016
Природний заповідник Горгани. Рослинний світ.-Природно-заповідні територі Укра ни. Рослинний світ.-Вип. 6
ЮВ Клімук, УД Міскевич, ДМ Якушенко, ІІ Чорней, ВВ Буджак, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2006
122006
Хорологічна характеристика раритетних ефемеро дних геофітів Чернівецько області
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Наук. вісник Ужгор. держ. ун-ту. Серія Біологія.-2000.-Вип 8, 18-22, 2000
92000
Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату" Мармароські та Чивчино-Гринявські гори"
ТЛ Андрієнко, ІІ Чорней, ВА Онищенко, ВВ Буджак
Український ботанічний журнал, 2005
82005
Нові відомості про поширення на Черні веччині судинних рослин з Червоної кни ги України та їх охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, БК Термена, ОІ Турлай, ВО Гаврилюк, ...
Укр. бот. журн 58 (1), 78-83, 2001
82001
Нові відомості про поширення на Черні веччині судинних рослин з Червоної кни ги України та їх охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, БК Термена, ОІ Турлай, ВО Гаврилюк, ...
Укр. бот. журн 58 (1), 78-83, 2001
82001
та ін.(1999б): Судинні рослини з Червоно книги Укра ни на територі Буковинського Передкарпаття та х охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Запов. справа в Укра ні 5 (1), 21-25, 0
8
та ін.(1999б): Судинні рослини з Червоно книги Укра ни на територі Буковинського Передкарпаття та х охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Запов. справа в Укра ні 5 (1), 21-25, 0
8
Методика картування видів урбанофлори Чернівців
ЧІІ Коржан К.В., Буджак В.В.
Біологічні системи. 2 (4), 84-85, 2010
7*2010
Біоекологічні аспекти прогнозування інтродукції деревних рослин
БК Термена, ВВ Буджак
Чернівці: Рута, 1998
71998
Природні умови, созологічна характеристика флори та нарис фауни наземних хребетних регіонального ландшафтного парку Черемошський
ІІ Чорней, ВП Коржик, ІВ Скільський, ММ Загульський, ВВ Буджак
Запов. справа в Україні 6, 1-2, 2000
62000
Сіткове картування як метод виявлення центрів раритетного фіторізноманіття
ВВ Буджак
Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії…, 2014
52014
Інструкція з ведення та використання баз даних у середовищі MapInfo для сіткового картування раритетного біорізноманіття національних природних парків Буковини: метод. реком
ВВ Буджак, ІІ Чорней, АІ Токарюк
Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20