Follow
Василь Васильович Буджак
Василь Васильович Буджак
Державна установа "Інститут еволюційної екології НАН України"
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Червона книга України
ЯП Дідух
Рослинний світ. Київ: Глобалконсалтинг, 1-912, 2009
346*2009
Національний каталог біотопів України
АА Куземко, ЯП Дідух, ВА Онищенко, Я Шеффер
Kyiv. Режим доступу: https://menr. gov. ua/files/images/news_2019/23042019 …, 2018
74*2018
GrassPlot–a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands
J Dengler, V Wagner, I Dembicz, I García-Mijangos, A Naqinezhad, ...
Borntraeger Science Publishers, 2018
612018
Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Чернівці: ДрукАрт, 2010
312010
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України/за редакцією ВА Онищенка, ТЛ Андрієнко
Б Якубенко, В Меженський, І Григорюк
Біоресурси і природокористування, 216-219, 2014
292014
Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі
ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВП Коржик, ВВ Буджак
Запов. справа в Україні 7, 73-98, 2001
222001
Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ІІ Чорней, АІ Токарюк, ВВ Буджак, ...
Український ботанічний журнал, 2010
202010
Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats
I Biurrun, R Pielech, I Dembicz, F Gillet, Ł Kozub, C Marcenò, T Reitalu, ...
Journal of Vegetation Science 32 (4), e13050, 2021
192021
Національний природний парк «Вижницький». Рослинний світ
ІІ Чорней, ВВ Буджак, ДМ Якушенко, ВП Коржик, ВА Соломаха, ...
К.: Фітосоціоцентр 248, 2005
182005
The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathian (Ukraine)
AI Tokaryuk, II Chorney, KV Korzhan, VV Budzhak, MV Velychko, ...
Thaiszia–Journal of Botany 22 (2), 243-254, 2012
162012
До методики картування видів флори (на прикладі Чернівецької області)
ВВ Буджак, ІІ Чорней, АІ Токарюк
Наук. вісн. Чернів. ун-ту.–Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 168-170, 2009
162009
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
152005
Important plant areas of Ukraine
VA Onyshchenko, VP Kolomiychuk, II Chorney, RY Kish, AI Tokariuk, ...
Important Plant Areas of Ukraine, 3, 2017
142017
The transformers species in the flora of Bucovina Cis-Carpathian area
VV Protopopova, MV Shevera, II Chorney, AV Tokaryuk, VV Budzhak, ...
Ukrainian Botanical Journal 67 (6), 852-863, 2010
142010
Природний за повідник «Горгани». Рослинний світ
ЮВ Клімук, УД Міскевич, ДМ Якушенко, ІІ Чорней, ВВ Буджак, ...
К.: Фітосоціо центр, 2006
142006
Numeric syntaxonomical analysis of communities of the Molinia caerulea complex in Southwestern of Ukraine
VV Budzhak, ІІ Chorney, АІ Tokariuk, A Kuzemko
Hacquetia 15 (2), 2016
132016
Хорологічна характеристика раритетних ефемеро¿ дних геофітів Чернівецько¿ області
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Наук. вісник Ужгор. держ. ун-ту. Серія Біологія.-2000.-Вип 8, 18-22, 2000
102000
Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату" Мармароські та Чивчино-Гринявські гори"
ТЛ Андрієнко, ІІ Чорней, ВА Онищенко, ВВ Буджак
Український ботанічний журнал, 2005
92005
Судинні рослини з Червоної книги України на території Буковинського Передкарпаття та їх охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Запов. справа в Укра¿ ні 5 (1), 21-25, 0
9*
біометрія
ВВ Буджак
Чернівці: Рута, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20