Василь Васильович Буджак
Title
Cited by
Cited by
Year
Сторінками Червоної книги України (рослинний світ). Чернівецька область
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Чернівці: ДрукАрт, 2010
282010
Заповідні об’єкти Буковини загальнодержавного значення як основа регіональної екологічної мережі
ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВП Коржик, ВВ Буджак
Запов. справа в Україні 7, 73-98, 2001
212001
Деякі аспекти формування екологічної мережі Чернівецької області в розвитку національної екологічної мережі України
ЮГ Масікевич, ІІ Чорней, ІВ Скільський, ВВ Буджак, ВФ Череватов, ...
Екологія та ноосферологія 16 (3-4), 33-39, 2005
182005
До методики картування видів флори (на прикладі Чернівецької області)
ВВ Буджак, ІІ Чорней, АІ Токарюк
Наук. вісн. Чернів. ун-ту.–Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 168-170, 2009
172009
The participation of invasive plants in the synanthropic plant communities in the Bukovinian Cis-Carpathian (Ukraine)
AI Tokaryuk, II Chorney, KV Korzhan, VV Budzhak, MV Velychko, ...
Thaiszia–J. Bot 22 (2), 243-254, 2012
152012
Види-трансформери у флорі Буковинського Передкарпаття
ВВ Протопопова, МВ Шевера, ІІ Чорней, АІ Токарюк, ВВ Буджак, ...
Український ботанічний журнал, 2010
152010
Національний природний парк Вижницький. Рослинний світ
ІІ Чорней, ВВ Буджак, ДМ Якушенко, ВП Коржик, ВА Соломаха, ...
К.: Фітосоціоцентр 248, 2005
142005
Природний заповідник Горгани. Рослинний світ.-Природно-заповідні територі Укра ни. Рослинний світ.-Вип. 6
ЮВ Клімук, УД Міскевич, ДМ Якушенко, ІІ Чорней, ВВ Буджак, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2006
132006
Numeric syntaxonomical analysis of communities of the Molinia caerulea complex in Southwestern of Ukraine
VV Budzhak, ІІ Chorney, АІ Tokariuk, A Kuzemko
Hacquetia 15 (2), 2016
122016
Хорологічна характеристика раритетних ефемеро дних геофітів Чернівецько області
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Наук. вісник Ужгор. держ. ун-ту. Серія Біологія.-2000.-Вип 8, 18-22, 2000
102000
Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату" Мармароські та Чивчино-Гринявські гори"
ТЛ Андрієнко, ІІ Чорней, ВА Онищенко, ВВ Буджак
Український ботанічний журнал, 2005
82005
Нові відомості про поширення на Черні веччині судинних рослин з Червоної кни ги України та їх охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, БК Термена, ОІ Турлай, ВО ГАВРИЛюк, ...
Укр. бот. журн 58 (1), 78-83, 2001
82001
Нові відомості про поширення на Черні веччині судинних рослин з Червоної кни ги України та їх охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, БК Термена, ОІ Турлай, ВО ГАВРИЛюк, ...
Укр. бот. журн 58 (1), 78-83, 2001
82001
та ін.(1999б): Судинні рослини з Червоно книги Укра ни на територі Буковинського Передкарпаття та х охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Запов. справа в Укра ні 5 (1), 21-25, 0
8
та ін.(1999б): Судинні рослини з Червоно книги Укра ни на територі Буковинського Передкарпаття та х охорона
ІІ Чорней, ВВ Буджак, АІ Токарюк
Запов. справа в Укра ні 5 (1), 21-25, 0
8
Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы
Кишинеу: BIOTICA, 2012
72012
Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы
Кишинеу: BIOTICA, 2012
72012
Методика картування видів урбанофлори Чернівців
ЧІІ Коржан К.В., Буджак В.В.
Біологічні системи. 2 (4), 84-85, 2010
7*2010
Біоекологічні аспекти прогнозування інтродукції деревних рослин
БК Термена, ВВ Буджак
Чернівці: Рута, 1998
71998
Природні умови, созологічна характеристика флори та нарис фауни наземних хребетних регіонального ландшафтного парку Черемошський
ІІ Чорней, ВП Коржик, ІВ Скільський, ММ Загульський, ВВ Буджак
Запов. справа в Україні 6, 1-2, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20