Стефанія Теодорівна Яворська
Стефанія Теодорівна Яворська
професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК НАУКИ: АНАЛІЗ СТУПЕНЯ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ
СТ Яворська
Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць., 180, 2004
232004
Методичні пошуки і знахідки на початку XX століття
С Яворська
К.: Вища школа, 2004
62004
Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (ХVІ-ХХ ст.): дис.… доктора пед. наук: 13.00. 02/Яворська Стефанія Теодорівна
СТ Яворська
Слов’янськ.–2005.–422 с, 2005
52005
Формування в учнів орфографічних умінь і навичок у процесі вивчення будови слова і словотвору (на матеріалі шкіл з рос. мовою навч.)
СТ Яворська
Автореферат дисертації… канд. пед. наук, 1997
51997
Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів
С Яворська
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
12016
Розвиток творчого потенціалу учнів старших класів гімназії на уроках української мови
СТ Яворська
Педагогіка і психологія, 201-209, 2014
12014
Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на засадах психолінгвістики
СТ Яворська, ЛА Порядченко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2019
2019
Системний підхід до розвитку зв’язного мовлення дітей у закладах дошкільної освіти
С Яворська, С Романюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Проблема розвитку культури мовлення в історичному контексті (I пол. ХХ ст.)
СТ Яворська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2017
2017
Робота з лексемою у структурі висловлювання з позицій акмеологічного підходу
С Яворська
Гірська школа Українських Карпат, 135-138, 2015
2015
Українська мова за рубежем
СТ Яворська
Слов'янськ, 2014
2014
Спадщина АП Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови
СТ Яворська
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
2012
Коментовані вправи як засіб попередження помилок
С Яворська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
2007
ШКОЛА В ПЕРІОД ПОШУКІВ (1917-1921 РР.)
СТ Яворська
ББК 74.202 Г. 94, 36, 0
ЗДОБУТКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В 70–Х РОКАХ ХХ СТ.
СТ Яворська
ББК 74.202 Г. 94, 54, 0
Розвиток української мови в добу русифікації та українізації
С Яворська
ПОЧАТКОВА ШКОЛА НА РУБЕЖІ СТОЛІТЬ
СТ Яворська
Внесок вітчизняних учених у теорію і практику навчання української мови за рубежем
С Яворська
СПАДЩИНА СХ ЧАВДАРОВА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МОВИ
СТ Яворська
ПСИХОЛОГО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА
СТ Яворська
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, 350, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20